Komunikacja miejska w Rybniku

Przewoźnik miejski (Rybnik)

Początki komunikacji miejskiej sięgają 1995 roku kiedy to Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę o wystąpieniu z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju i utworzeniu własnej jednostki zajmującej się całościowo sprawami związanymi z funkcjonowaniem transportu zbiorowego.

Komunikacja miejska w Rybniku
autobus
ilustracja
Państwo

 Polska

Lokalizacja

Rybnik i okolice

Organizator

Miasto Rybnik

Operator

Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.

Liczba linii

41

Lata funkcjonowania

od 1995

Roczna
liczba pasażerów

6 996 000[1]

Infrastruktura
Liczba przystanków

324

Strona internetowa

Rezygnując z niewystarczającego sytemu organizacji utworzono w Rybnickich Służbach Komunalnych pionierską na skalę kraju Służbę Transportu Zbiorowego, przejęła ona komunikację na terenie Miasta Rybnika i Gminy Jejkowice prowadząc 22 linie autobusowe obsługiwane przez PST Transgór oraz PKS Rybnik.

W następnych latach teren działania STZ zaczął się powiększać w związku z zawieraniem przez kolejne Gminy porozumień komunalnych z Miastem Rybnik w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Do znacząco poprawiających komunikacje w regionie można zaliczyć porozumienia zawarte z: Gaszowicami w 1996 r., Kuźnią Raciborską - 1999 r., Marklowicami - 2000 r., Radlinem - 2000 r., Rydułtowami - 2001 r., Pszowem - 2001r.

Od dnia 1 stycznia 2000 roku decyzją Rady Miasta Rybnika STZ wyłączono ze struktur RSK i utworzono samodzielny zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

Od czerwca 2002 roku siedziba ZTZ znajduje się w budynku Dworca Komunikacji Miejskiej przy ulicy Budowlanych 6 w Rybniku.

W dniu 17.11.2006 r. w organizowanej przez nas komunikacji został skasowany ostatni bilet papierowy, od dnia 18.11.2007 roku funkcjonuje w ramach Elektronicznej Karty Miejskiej System Elektronicznego Poboru Opłat.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargów nieograniczonych ZTZ podpisał umowy na aktualnie wykonywane zadnia z następującymi przewoźnikami:

PST Transgór KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Firma Przewozowa „MIKRUS” S.C. Irena Matysek Stanisław Matysek

W dniu 1 maja 2022 r. powierzone zostały spółce miejskiej Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wykonywane do tej pory przez Zarząd Transportu Zbiorowego.

Linia Trasa
1 Jejkowice – Dworzec KM – Plac Wolności – Sąd – Smolna – Zamysłów – Wrzosy – Niedobczyce – Niewiadom – Radlin Korfantego KWK Marcel
2 Dworzec KM – Bazylika – Sąd – Smolna – Zamysłów – Niedobczyce – KWK Marcel – Marklowice Słoneczna Wyspa
3 Orzepowice Borki – Szpital – Dworzec KM – Plac Wolności – Sąd – Smolna – Zamysłów – Niedobczyce – Radlin Korfantego KWK Marcel
4 Dworzec KM – Plac Wolności – Smolna – Zamysłów – Niedobczyce – Niewiadom – Nowiny – Dworzec PKP – Plac Wolności – Dworzec KM
5 Dworzec KM – Plac Wolności – Zamysłów – Niedobczyce – Popielów – Radziejów – Chwałowice – Meksyk – Dworzec PKP – Plac Wolności – Dworzec KM
6 Dworzec KM – Orzepowice – Wawok – Plac Wolności – Sąd – Smolna – Zamysłów – Popielów – Rymer -Niedobczyce – Radlin Korfantego KWK Marcel
7 WARIANT I – Kąpielisko Ruda – Wawok – Sąd – Smolna – Zamysłów – Wrzosy – Zamysłów PWiK – Niewiadom – Buzowice Skrzyżowanie

WARIANT II – Kąpielisko Ruda – Wawok – Sąd – Smolna – Zamysłów – Wrzosy – Zamysłów PWiK – Niewiadom – Buzowice – Szczerbice – Szczerbice Straż

8 WARIANT I – Plac Wolności – Smolna – Zamysłów – Niedobczyce – Popielów – Biertułtowy – Radlin – Rydułtowy Rynek

WARIANT II – Plac Wolności – Smolna – Zamysłów – Niedobczyce – Popielów – Biertułtowy – Głożyny – Rydułtowy Rynek

9 Dworzec KM – Plac Wolności – Sąd – Sławików – Nowiny – Niewiadom – Niedobczyce – Zamysłów – Smolna – Dworzec PKP – Plac Wolności – Dworzec KM
10 Dworzec KM – Bazylika – Smolna – Nowiny – Niewiadom – Rydułtowy – Pszów D.A.
12 Chwałowice Pętla - Dworzec Kolejowy - Plac Wolności - Wielopole - Word - Kuźnia - Orzepowice Szpital - Wawok - Plac Wolności - Chwałowice Pętla
13 Boguszowice Pętla – Świerklany – Jankowice – Chwałowice – Meksyk – Dworzec PKP – Plac Wolności – Wielopole – Golejów – Ochojec – Golejów – Grabownia Olszowiec
14 Dworzec KM – Dworzec Kolejowy - Plac Wolności – Wielopole – Golejów – Ochojec – Golejów – Wielopole – Plac Wolności – Smolna – Dworzec KM
15 Chwałowice Pętla – Plac Wolności – Wyzwolenia – Paruszowiec – Piaski – Ligocka Kuźnia – Gotartowice – Boguszowice Sztolniowa – Boguszowice Pętla
16 Dworzec KM – Sąd – Dworzec PKP – Paruszowiec – Piaski – Gotartowice – Ligocka Kuźnia – Ligota – Bazylika – Dworzec KM
18 Dworzec KM – Plac Wolności – Dworzec PKP – Bazylika – Paruszowiec – Kamień – Leszczyny – Książenice – Kamień – Paruszowiec – Piasta – Plac Wolności – Dworzec KM
19 Dworzec KM – Plac Wolności – Dworzec PKP – Bazylika – Paruszowiec – Kamień – Książenice – Kamień – Paruszowiec – Piasta – Plac Wolności – Dworzec KM
22 Dworzec KM – Plac Wolności – Meksyk – Chwałowice – Radziejów – Popielów – Niedobczyce – Zamysłów – Dworzec Kolejowy – Plac Wolności – Dworzec KM
23 Kąpielisko Ruda – Bazylika – Meksyk – Chwałowice – Radziejów – Popielów – Rymer - Niedobczyce – Niewiadom – Buzowice – Rydułtowy Kopalnia
24 Paruszowiec Piaski Przem. – Bazylika – Plac Wolności – Orzep. Szpital – Zebrzydowice – Niedobczyce – Niewiadom Ignacy – Niewiadom Morcinka
26 Jejkowice Centrum – Zebrzydowice – Nowiny – Sąd – Dworzec Kolejowy – Plac Wolności – Kąpielisko – Wielopole – Ryb. Kuźnia Osiedle – Ryb. Kuźnia Chłodnie II
27 Lyski Rondo – Gaszowice – Szczerbice – Jejkowice – Zebrzydowice – Nowiny – Dworzec KM – Sąd – Chwałowice Pętla
28 Rydułtowy Rynek – Piece – Gaszowice – Szczerbice – Jejkowice – Zebrzydowice – Nowiny – Sąd – Dworzec PKP – Paruszowiec
29 Rydułtowy Rynek – Czernica – Łuków – Gaszowice – Szczerbice – Jejkowice – Zebrzydowice – Nowiny – Sąd – Meksyk – Chwałowice Pętla
30 Kąpielisko Ruda – Plac Wolności – Meksyk – Brzeziny – Chwałowice – Jankowice – Jankowice G.S.
32 Grabownia Olszowiec – Golejów – Wielopole – Plac Wolności – Meksyk – Chwałowice – Jankowice – Boguszowice Pętla
33 Orzepowice Szpital – Nowiny – Smolna – Sąd – Meksyk - Chwałowice - Jankowice - Świerklany Górne – Świerklany Szyb
34 Śródmieście – M. Nowiny – R. Kuźnia – Golejów – Ochojec – Wilcza
36 Lyski Rondo – Sumina – Gaszowice Las – Szczerbice Kaplica – Jejkowice Sumińska – Jejkowice Centrum – Zebrzydowice – Nowiny – Sąd – Chwałowice Pętla
41 Chwałowice Pętla – Meksyk – Dworzec PKP – Plac Wolności – Wawok – Orzepowice – Rybnicka Kuźnia – Wielopole – Plac Wolności – Meksyk – Chwałowice Pętla
43 Chwałowice Pętla – Meksyk – Sąd – Smolna – Nowiny – Dworzec KM – Kampus – Kąpielisko Ruda – Orzepowice Rondo – Chwałęcice – Stodoły – Rudy
45 Lyski Rondo – Zwonowice – Chwałęcice – Orzepowice – Nowiny – Dworzec KM – Dworzec PKP – Bazylika – Ligota – Gotartowice – Boguszowice – Kłokocin Pętla
46 WARIANT I – Orzepowice Borki – Szpital – Nowiny – Dworzec PKP – Bazylika – Ligota – Raszowiec – Boguszowice Sztolniowa – Boguszowice Pętla

WARIANT II – Dworzec KM – Nowiny – Dworzec PKP – Bazylika – Ligota – Raszowiec – Boguszowice Sztolniowa – Boguszowice Pętla

46A Śródmieście – Meksyk – Boguszowice
48 Ryb. Kuźnia – Nowiny – Smolna – Sąd – Dworzec Kolejowy – Ligota – Gotartowice – Boguszowice
49 Rybnicka Kuźnia CHłodnie II – Kuźnia Elektrownia – Wielopole – Kąpielisko Ruda – Plac Wolności – Meksyk – Brzeziny - Boguszowice – Boguszowice Pętla
51 Dworzec KM – Sąd – Dworzec Kolejowy – Bazylika – Ligota – Ligocka Kuźnia – Gotartowice – Piaski – Paruszowiec – Bazylika – Sąd – Dworzec KM
52 Dworzec KM – Nowiny – Smolna – Dworzec Kolejowy – Bazylika – Ligota – Gotartowice – Żory Bajerówka
A Zamysłów – Smolna – Sąd – Nowiny – Dworzec – Cmentarz – Wawok
L1 Lyski – Pstrążna – Żytna – Raszczyce
L2 Lyski – Bogunice – Adamowice – Raszczyce
 
Przystanek rybnickiej komunikacji miejskiej w typowym malowaniu

Legenda

edytuj
Linia Rodzaj
0
0#
Linie zwykłe strefy 0. Obejmuje tylko Miasto Rybnik.
0
0#
Linie zwykłe strefy 1.
0
0#
Linie dojazdowe strefy 1
0
0#
Linie minibusowe.
N# Linie nocne – oznaczenie rozpoczynające się od litery N.

Przewoźnicy

edytuj
 
Autobus Transgór Rybnik w dzielnicy Boguszowice na linii nr 48

Przypisy

edytuj
  1. Analiza kosztów i korzyści Rybnik - https://bip.um.rybnik.eu/Download.ashx?id=2024454

Linki zewnętrzne

edytuj