Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Komunikaty Mazursko-Warmińskie – kwartalnik ukazujący się od 1957 w Olsztynie. Wydawcą jest Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W piśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje, materiały dotyczące historii Warmii i Mazur.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Rodzaj czasopisma historia Warmii i Mazur
Pierwsze wydanie 1957
Strona internetowa

BibliografiaEdytuj

  • Pismo w zbiorach Biblioteki Narodowej [1]
  • Jerzy Minakowski, Komunikaty Mazursko-Warmińskie: bibliografia zawartości za lata 1957-2006, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2007, dodatek s. 1-258.
  • Jerzy Minakowski, Komunikaty Mazursko-Warmińskie: bibliografia zawartości za lata 1993-2000, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2001, nr 2, s. 307-352.
  • Jerzy Sikorski, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 1957-1997, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 1998, nr 1, s. 97-107.
  • Wojciech Wrzesiński, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" - 50 lat olsztyńskiego kwartalnika historycznego, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2007, nr 3, s. 287-293.
  • http://www.obn.olsztyn.pl/index1.php?id=komunikaty/zawartosc