Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Komunikaty Mazursko-Warmińskie – są najstarszym, ukazującym się od 1957 roku w Olsztynie czasopismem o charakterze humanistycznym spełniającym wysokie standardy naukowe. Pismo ma charakter ponadregionalny, odnoszący się do Polski północno-wschodniej, a także terenów historycznych Prus. W Komunikatach publikują naukowcy z kraju oraz z zagranicy. Dzięki współpracy z uczonymi niemieckimi, rosyjskimi, czy litewskimi, czasopismo jest rozpoznawalne poza granicami Polski. Wysoki poziom naukowy czasopisma zapewnia międzynarodowa Rada Naukowa, której członkami są zainteresowani regionem badacze. Komunikaty Mazursko-Warmińskie prezentują na swych łamach różnorodne badania naukowe, poświęcając swoją uwagę tematyce m.in. dawnych krain pruskich i powojennej historii regionu północno-wschodniego. Pismo buduje tożsamość regionalną, podejmując tematy badawcze weryfikujące dotychczasową wiedzę o przeszłości regionu. Swe miejsce znajdują prace z zakresu archeologii, historii, nauk teologicznych oraz nauk o kulturze i religii.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Tematyka

historia

Pierwszy numer

1957

ISSN

0023-3196

Strona internetowa

Bibliografia edytuj

  • Pismo w zbiorach Biblioteki Narodowej [1]
  • Jerzy Minakowski, Komunikaty Mazursko-Warmińskie: bibliografia zawartości za lata 1957–2006, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2007, dodatek s. 1–258.
  • Jerzy Minakowski, Komunikaty Mazursko-Warmińskie: bibliografia zawartości za lata 1993–2000, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2001, nr 2, s. 307–352.
  • Jerzy Sikorski, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1957-1997, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1998, nr 1, s. 97–107.
  • Wojciech Wrzesiński, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” – 50 lat olsztyńskiego kwartalnika historycznego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2007, nr 3, s. 287–293.
  • http://www.obn.olsztyn.pl/index1.php?id=komunikaty/zawartosc