Komutacja wiadomości

Komutacja wiadomości - wiadomości zawierają adres stacji docelowej i mogą być przechowywane przez pewien czas w węzłach sieci, jeżeli jest to niezbędne, zanim zostaną przesłane dalej. Kanały są zajmowane tylko w czasie rzeczywistego przesyłania wiadomości między sąsiednimi węzłami. W porównaniu z komutacją łączy, zwiększa to efektywność wykorzystania sieci telekomunikacyjnej, kosztem wprowadzenia większych i nierównomiernych opóźnień.

Komutacja wiadomości stosowana jest w sieci telegraficznej.