Konetablowie Francji

Konetabl Francji (fr. connétable de France), najważniejszy z dygnitarzy Korony Francji, naczelny dowódca armii, podlegający tylko królowi. Odpowiadał również za egzekwowanie sprawiedliwości w wojsku. Ogół uprawnień konetabla określano mianem connestablie. Urząd powstał w 1060 r., kiedy król Filip I mianował Alberyka pierwszym konetablem. Urząd ten został zniesiony na mocy edyktu styczniowego z 1627 r.

Król Karol V Mądry mianuje konetablem Francji Bertranda du Gesclina, 1369 r.

Urzędy podległe konetablowi

edytuj
  • pułkownik generał (fr. Colonel général) - najwyższy dowódca poszczególnych rodzajów broni
  • generał porucznik - najwyższy stopień generalski
  • marszałek polny (fr. Maréchal de camp) - najniższy stopień generalski
  • Porte-Oriflamme - chorąży trzymający królewski sztandar
  • dowódca łuczników (fr. Grand-Maître des Arbalétriers)
  • dowódca artylerii (fr. Grand-Maître de l'artillerie)

Lista konetablów Francji

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj