Konferencja moskiewska (grudzień 1945)

Konferencja moskiewska – konferencja międzynarodowa zwołana przez Stany Zjednoczone i ZSRR w Moskwie w dniach 16–26 grudnia 1945 roku dla ustalenia powojennego kształtu Japonii i Korei.

Konferencja moskiewska
Data 16–26 grudnia 1945
Miejsce Moskwa
Przyczyna potrzeba ustalenia powojennego porządku we wschodniej Azji
Strony rozmów
 ZSRR  Stany Zjednoczone
Przywódcy
Wiaczesław Mołotow James Byrnes

W kwestii Korei zadecydowano, że wszystkie partie i organizacje społeczne zostaną dopuszczone do uczestnictwa w powszechnych ogólnonarodowych wyborach do Koreańskiego Zgromadzenia Ustawodawczego, które dopiero wyłoni władze i proklamuje niepodległe państwo koreańskie.

Wspólna amerykańsko-radziecka Komisja Mieszana ze względu na przeciwstawne intencje Sowietów i Amerykanów przerwała swe prace 18 października 1947 roku po tym, jak Amerykanie kompetencje przeprowadzenia wyborów w swojej strefie okupacyjnej przekazali w ręce ONZ i wnieśli pod obrady wniosek o utworzenie Tymczasowej Komisji ONZ ds. Korei.

ZSRR natomiast zaproponował wycofanie wszystkich obcych wojsk z Korei i pozostawienie Koreańczykom możliwości samodzielnego decydowania o swoim losie, co ONZ odrzuciła, powołując ONZ-owską Tymczasową Komisję (USA miały wówczas większość w ONZ) składającą się z przedstawicieli państw sympatyzujących z USA. Tym sposobem ustalenia konferencji moskiewskiej straciły swą aktualność.

Zobacz teżEdytuj