Konflikt etniczny

konflikt społeczny, gdy bez względu na przyczyny stronami są grupy narodowe lub etniczne funkcjonujące w społeczeństwach wielo-narodowościowych i -etnicznych

Konflikt etniczny – rodzaj konfliktu społecznego, w którym bez względu na przyczyny stronami są narody, mniejszości narodowe bądź grupy etniczne, funkcjonujące w społeczeństwach wielonarodowościowych i wieloetnicznych, bądź na pograniczu etnicznym.

Konflikt etniczny w Czeczenii (fot. M. Jewstafiew)

PrzykładyEdytuj

Przykładami konfliktów etnicznych mogą być wojny pomiędzy narodami zamieszkującymi dawną Jugosławię:

Regulacje konfliktów etnicznychEdytuj

W XX wieku konflikty etniczne przeradzały się często w wojny obejmujące swym zasięgiem znaczne obszary. Dziś jednym z głównych celów struktur międzynarodowych jest zapobieganie takim konfliktom.

John Coakley opracował typologię sposobów rozwiązywania konfliktów etnicznych[1]:

Konsekwencje konfliktów etnicznychEdytuj

Konflikty etniczne mogą przybierać formę czystek etnicznych, czyli zmuszania społeczności etnicznych do przesiedlania się poprzez stosowanie wobec nich represji, przemocy, akcji terrorystycznych, lub, w skrajnej formie ludobójstwa – systematycznej fizycznej eliminacji jednej grupy etnicznej przez drugą.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

LiteraturaEdytuj

  • Giddens Anthony, Socjologia
  • Kwaśniewski Krzysztof, Konflikt etniczny, „Sprawy Narodowościowe” - seria nowa, r.3, 1994, z. 1(4), s. 39-–