Konflikt etniczny – rodzaj konfliktu społecznego, w którym bez względu na przyczyny stronami są narody, mniejszości narodowe bądź grupy etniczne, funkcjonujące w społeczeństwach wielonarodowościowych i wieloetnicznych, bądź na pograniczu etnicznym.

Konflikt etniczny w Czeczenii, fot. Michaił Jewstafiew


Przykładami konfliktów etnicznych mogą być wojny pomiędzy narodami zamieszkującymi dawną Jugosławię:

oraz konflikty afrykańskie, takie jak wojna w Rwandzie, w czasie której członkowie plemienia Hutu prowadzili kampanię przeciw etnicznej mniejszości Tutsi, co pochłonęło 800 tys. ofiar i skłoniło 2 mln osób do emigracji z Rwandy.

Regulacje konfliktów etnicznychEdytuj

W XX wieku konflikty etniczne przeradzały się często w wojny obejmujące swym zasięgiem znaczne obszary. Dziś jednym z głównych celów struktur międzynarodowych jest zapobieganie takim konfliktom.

John Coakley opracował typologię sposobów rozwiązywania konfliktów etnicznych:

[1]

Konsekwencje konfliktów etnicznychEdytuj

Konflikty etniczne mogą przybierać formę czystek etnicznych, czyli zmuszania społeczności etnicznych do przesiedlania się poprzez stosowanie wobec nich represji, przemocy, akcji terrorystycznych, lub, w skrajnej formie ludobójstwa - systematycznej fizycznej eliminacji jednej grupy etnicznej przez drugą.

PrzypisyEdytuj

LiteraturaEdytuj

  • Giddens Anthony, Socjologia
  • Kwaśniewski Krzysztof, Konflikt etniczny, "Sprawy Narodowościowe" - seria nowa, r.3, 1994, z.1(4), s. 39-54

Zobacz teżEdytuj

Zderzenie cywilizacji