Koniunkcja

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Koniunkcja”.
  • koniunkcja – iloczyn logiczny
  • koniunkcja (polisyndeton) – konstrukcja składniowa
  • koniunkcja – położenie ciał niebieskich i obserwatora w jednej linii