Koniuszy wielki litewski

Koniuszy wielki litewski (łac. agazo, praefectus stabuli) – urząd dworski I Rzeczypospolitej.

Urząd utworzony w Wielkim Księstwie Litewskim za czasów Zygmunta Augusta jako odpowiednik urzędu koniuszego wielkiego koronnego, lecz tu wyłącznie jako urząd honorowy, właściwe zaś obowiązki koniuszego wykonywał podkoniuszy (subagazo). W końcu XVII wieku koniuszy wielki został jednym z dygnitarzy państwowych.