Konkatenacja

Konkatenacja (łac. concatenatio) – łączenie ze sobą wyrażeń.

Konkatenacja w literaturzeEdytuj

Łańcuchowe sprzęganie wersów (albo strof itp.), wiązanie poprzedniego z następnym, poprzez powtórzenie jakiegoś wyrazu albo zespołu wyrazów, np.

Zabawiał często pod Ciemnym Cyprysem
Pod Ciemnym Cyprysem, gdzie czuł się Farysem
Gdzie czuł się Farysem,...

Konkatenacja w językach programowaniaEdytuj

W programowaniu oznacza łączenie dwóch wyrażeń (np. tekstowych) w jedno (ustawienie jednego za drugim).

Operatory konkatenacji ciągów w niektórych językach programowania:

Konkatenacja w teorii języków formalnychEdytuj

W językach formalnych do oznaczania konkatenacji używa się kropki, ale często jest ona pomijana. Konkatenacji używa się w dwóch kontekstach:

  • dla słów, z oczywistą definicją,
  • dla języków, z następującą definicją:  

Konkatenacja w matematyceEdytuj

W matematyce, a szczególnie w teorii mnogości i kombinatoryce rozważa się konkatenację ciągów. Jeśli   oraz   są ciągami długości odpowiednio   to ich konkatenacja   jest ciągiem długości   danym przez

 

Czasami powyższa definicja jest w naturalny sposób rozszerzana na ciągi długości pozaskończonej (tzn. indeksowane liczbami porządkowymi).

Zobacz teżEdytuj