Konkatenacja

działanie na ciągach

Konkatenacja (łac. concatenatio) – łączenie ze sobą wyrażeń.

Konkatenacja w literaturze edytuj

Łańcuchowe sprzęganie wersów (albo strof itp.), wiązanie poprzedniego z następnym, poprzez powtórzenie jakiegoś wyrazu albo zespołu wyrazów, np.

Zabawiał często pod Ciemnym Cyprysem
Pod Ciemnym Cyprysem, gdzie czuł się Farysem
Gdzie czuł się Farysem,...

Konkatenacja w językach programowania edytuj

W programowaniu oznacza łączenie dwóch wyrażeń (np. tekstowych) w jedno (ustawienie jednego za drugim).

Operatory konkatenacji ciągów w niektórych językach programowania:

Konkatenacja w teorii języków formalnych edytuj

W językach formalnych do oznaczania konkatenacji używa się kropki, ale często jest ona pomijana. Konkatenacji używa się w dwóch kontekstach:

  • dla słów, z oczywistą definicją,
  • dla języków, z następującą definicją:  

Konkatenacja w matematyce edytuj

W matematyce, a szczególnie w teorii mnogości i kombinatoryce rozważa się konkatenację ciągów. Jeśli   oraz   są ciągami długości odpowiednio   to ich konkatenacja   jest ciągiem długości   danym przez

 

Czasami powyższa definicja jest w naturalny sposób rozszerzana na ciągi długości pozaskończonej (tzn. indeksowane liczbami porządkowymi).

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj

  • Eric W. Weisstein, Concatenation, [w:] MathWorld, Wolfram Research (ang.). [dostęp 2024-02-02].
  •   Concatenation (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org [dostęp 2024-02-02].