Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (1993)

umowa międzynarodowa (28 lipca 1993)

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską[1]umowa międzynarodowa zawarta 28 lipca 1993 w siedzibie Rady Ministrów przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, i Krzysztofa Skubiszewskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rządzie Hanny Suchockiej.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską
Data

28 lipca 1993

Miejsce

Warszawa

Strony traktatu
Stolica Apostolska  Polska
Przywódcy
Józef Kowalczyk Krzysztof Skubiszewski

Ustawa o wyrażeniu zgody na ratyfikację konkordatu została zgłoszona do Sejmu III kadencji w dniu 8 stycznia 1998 r. i poddana pod głosowanie w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji RP[2], co oznaczało, że przyjęcie ustawy wymagało zwykłej większości głosów. Za przyjęciem ustawy głosowali głównie posłowie koalicji rządowej AWS-UW oraz PSL, ROP i posłów niezrzeszonych. Przeciw zagłosowali posłowie SLD (273 za, 161 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się)[3]. Ustawa została następnie przyjęta przez Senat (bez poprawek, 67 głosów za, 24 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się)[4]. Dokument ratyfikacyjny został podpisany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 23 lutego 1998[5]. Tego samego dnia konkordat ratyfikował również papież Jan Paweł II. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpiła 25 marca[6]. Konkordat wszedł w życie miesiąc później, 25 kwietnia 1998 r.

Konkordat składa się z preambuły i 29 artykułów[1].

Krytyka konkordatu edytuj

Przeciw ratyfikowaniu konkordatu protestowało Stowarzyszenie na Rzecz Praw i Wolności[7] Barbary Labudy z UD. Członkowie stowarzyszenia stwierdzili, że „czytając konkordat odnosi się wrażenie jakoby Kościół był zwierzchnikiem państwa”, a „umowa ta wspiera aspiracje Kościoła do uczynienia z Polski państwa wyznaniowego. Ich zdaniem umowa z Watykanem gwarantuje księżom, że nadal będą płacić podatek w postaci niskiego ryczałtu, a nie rozliczać się z fiskusem jak zwykli obywatele. Konkordat przewiduje, że małżeństwo zawarte w kościele będzie ważne, jeśli w ciągu 5 dni zostanie zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego – „Nie wiadomo kto ma iść z wnioskiem do USC: ksiądz czy młoda para. Bez tego w świetle prawa będzie to konkubinat, a nie małżeństwo. Dzieci takiej pary będą zmuszone do występowania do sądu o przyznanie im nazwiska, kobieta nie dostanie wdowiej renty, małżonkowie nie będą po sobie dziedziczyć” – wyliczała Labuda. Konkordat przewiduje naukę religii od przedszkola„A co z dziećmi, które nie są katolikami? W szkole mogą chodzić na etykę, a w przedszkolu?” – zastanawiała się Labuda. Jej zdaniem z niejasnych zapisów konkordatu wynika też, że Kościół jako właściciel większości cmentarzy mógłby odmówić pochówku. Zdaniem Stowarzyszenia podobne niejasności doprowadzą do „szarej strefy prawnej”, chaosu i natłoku spraw w sądach. Według Marka Gromelskiego rząd przekroczył swe kompetencje, podpisując konkordat w czasie, gdy nie było Sejmu. Krytykowano też utrzymywanie treści umowy w tajemnicy – „we Włoszech dyskusja nad sześcioma projektami konkordatu była jawna. U nas zamknięto sprawę przed opinią publiczną, jakby to był traktat wojenny” – mówiła Labuda[8].

28 marca 1994 r. obradowała w Warszawie Komisja Wspólna Rządu i Polskiej Rady Ekumenicznej. Tematem spotkania były bieżące stosunki państwa z siedmioma Kościołami zrzeszonymi w Radzie, a szczególnie kwestie związane z uregulowaniem prawnych relacji między państwem i Kościołami chrześcijańskimi. Wicepremier Aleksander Łuczak powiedział po posiedzeniu komisji, że nie będzie drugiego Konkordatu, ale w razie ratyfikacji Konkordatu ze Stolicą Apostolską należy zagwarantować równe prawa innym Kościołom i wyznaniom. Aleksander Łuczak powiedział, że gdyby Konkordat nie został ratyfikowany, to niektóre rozwiązania zawarte w skierowanych już do laski marszałkowskiej projektach ustaw towarzyszących Konkordatowi, trzeba by wycofać. Biskup Jan Szarek odpowiadając na pytanie o uprzywilejowanie Kościoła katolickiego powiedział, że trudno mówić o uprzywilejowaniu. „Jeśli chodzi o sam konkordat, to ma on zupełnie inną rangę niż ustawy poszczególnych Kościołów. I tylko w tym przypadku Kościół katolicki jest postawiony na pierwszym miejscu. Postulaty Polskiej Rady Ekumenicznej szły w tym kierunku, żeby w przyszłej konstytucji zapisać inne sformułowania niż obecne. I wtedy wobec prawa wszyscy będą równi” – stwierdził biskup Szarek[9].

Goszczący w Zamościu przed wyborami prezydenckimi w 1995 roku Aleksander Kwaśniewski oświadczył, że jego partia nie walczy z Bogiem, lecz z częścią hierarchii kościelnej i będzie sprzeciwiał się ratyfikacji konkordatu, a stosunki między państwem a Kościołem winny opierać się na ewangelicznej zasadzie: „Oddajcie Bogu, co boskie, a cesarzowi, co cesarskie”[10].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. a b Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 51, poz. 318).
 2. Pkt 21 uzasadnienia do projektu ustawy.
 3. Głosowanie Nr 10 – posiedzenie 8. Dnia 08-01-1998 Godz. 19:20. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-07-31].
 4. 6. posiedzenie Senatu RP. senat.pl. [dostęp 2014-07-31].
 5. Dz.U. z 1998 r. nr 51, poz. 318.
 6. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu. www.opoka.org.pl. [dostęp 2016-01-26].
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Praw i Wolności liczyło ok. 1000 członków. Powstało z komitetów na rzecz referendum w sprawie karania za aborcje. Opowiadało się przeciw „uprawianej pod auspicjami państwa indoktrynacji religijnej dzieci i młodzieży” oraz uprzywilejowaniu materialnemu Kościołów.
 8. Jan Turnau, Szarża na konkordat, Agata Nowakowska, „Gazeta Wyborcza”, 8 (1392), 11 stycznia 1994, s. 3.
 9. Kronika. Komisja Wspólna Rządu i Polskiej Rady Ekumenicznej, „Gość Niedzielny”, 15, 10 kwietnia 1994, s. 5.
 10. Polska Agencja Prasowa, Wybory '95. Kwaśniewski nie walczy z Bogiem, „Gazeta Krakowska”, 209 (14422), 10 września 1995, s. 2.

Wybrana literatura edytuj

 • Dziesięć lat polskiego konkordatu, red. Cz. Janik, P. Borecki, Warszawa 2009.
 • J. Wisłocki, Konkordat polski 1993 tak czy nie, Warszawa 1993.
 • Konkordat polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993–1996, red. B. Górowska, Cz. Janik, Warszawa 1997.
 • Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2008.
 • J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999.