Konstanty Kazimierz Piwnicki

Konstanty Kazimierz Piwnicki herbu Lubicz odmienny – wicwewojewoda chełmiński w latach 1689–1691, pisarz grodzki chełmiński w latach 1680–1689.

Poseł sejmiku kowalewskiego na sejm 1677 roku, sejm 1681 roku, sejm 1685 roku, sejm nadzwyczajny 1688/1689 roku, sejm 1690 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 626.
  • Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 227, s. 226.