Otwórz menu główne

Konstytucja Francji

Konstytucja Francjiakt prawny o najwyższej randze (konstytucja) we francuskim systemie prawnym, określający podstawy ustroju państwa francuskiego, podmiot władzy w państwie, a także sposób wykonywania przezeń władzy, oraz określający prawa i obowiązki obywateli.

Francja
Godło Francji
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Francji

Pełne konstytucje francuskieEdytuj

CiekawostkiEdytuj

  • Francja bywa określana mianem "laboratorium konstytucji" ze względu na liczbę do tej pory uchwalonych aktów tej rangi.
  • Francja była drugim krajem w Europie i trzecim na świecie (po USA i Polsce), w którym uchwalono konstytucję.

Na Konstytucję Francji składa się tzw. Blok konstytucyjny, w którym zawarte są:

  • Karta Środowiska z 2004 roku;
  • Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku;
  • wstęp do Konstytucji z 1946 roku (dotyczący głównie praw socjalnych);
  • zasady podstawowe wyznaczone przez ustawy Republiki;
  • cele działalności państwa o randze konstytucyjnej.

Jest to konstytucja sztywna, dlatego tryb jej zmiany jest utrudniony. Wniosek o zmianę składa premier, prezydent lub deputowani francuskiego parlamentu. Zmiany są uchwalane przez Zgromadzenie Narodowe i Senat. Następnie muszą zostać zaakceptowane w ogólnokrajowym referendum, jeśli zostaną przyjęte, zmiany wchodzą w życie. W przypadku projektu prezydenta, jest on ponownie przedstawiany obu izbom (Kongresowi), który przyjmuje go większością kwalifikowaną 3/5.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj