Konstytucja Holandii

najwyższy akt prawny Holandii

Konstytucja Królestwa Niderlandów (niderl. Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden) – najwyższy akt prawny (konstytucja) Królestwa Niderlandów, uchwalony 28 marca 1814 roku.

Podział KonstytucjiEdytuj

  1. Część 1 „Podstawowe Prawa” (Artykuły 1–23)
  2. Część 2 „Rząd” (Artykuły 24–49)
  3. Część 3 „Stany Generalne” (Artykuły 50–72)
  4. Część 4 „Rada Stanu, Powszechna Izba Obrachunkowa, Narodowy Ombudsman i stałe kolegia doradcze” (Artykuły 73–80)
  5. Część 5 „Ustawodawstwo i administracja” (Artykuły 81–111)
  6. Część 6 „Sądownictwo” (Artykuł 112–122)
  7. Część 7 „Prowincje, gminy, okręgi wodne i korporacje publiczne” (Artykuły 123–136)
  8. Część 8 „Zmiana Konstytucji” (Artykuły 137–142)
  9. Część 9 „Artykuły dodatkowe
Holandia Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Holandii