Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – naczelna władza administracyjna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, organ wykonawczy Synodu.

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Ilustracja
Centrum Luterańskie w Warszawie - siedziba Konsystorza
Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Siedziba

Warszawa
ul. Miodowa 21

Wyznanie

luteranizm

Kościół

Ewangelicko-Augsburski w RP

Organ nadrzędny

Synod Kościoła

Prezes

bp Jerzy Samiec

Wiceprezes

dr Emir Kasprzycki

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „siedziba Konsystorza”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „siedziba Konsystorza”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „siedziba Konsystorza”
Ziemia52°14′55,33″N 21°00′23,85″E/52,248703 21,006625
Strona internetowa

Kompetencja Konsystorza edytuj

Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej do kompetencji Konsystorza Kościoła należy:

 • nadzór nad diecezjami i parafiami,
 • przyjmowanie kandydatów do stanu duchownego i prowadzenie listy duchownych,
 • powoływanie i odwoływanie Wikariuszy, Proboszczów – Administratorów parafii oraz duszpasterzy środowiskowych,
 • występowanie do MON o mianowanie wyłonionego na wspólnym posiedzeniu Rady Synodalnej i Konsystorza Naczelnego Kapelana Wojskowego; powoływanie Naczelnego Kapelana Wojskowego na Ewangelickiego Biskupa Wojskowego,
 • uchwalanie wakansów parafialnych i zatwierdzanie kandydatów na stanowiska Proboszczów i Proboszczów Pomocniczych,
 • zatwierdzanie wyborów Proboszczów, Proboszczów Pomocniczych, Biskupów Diecezjalnych, Rad Diecezjalnych i delegatów świeckich do Synodów Diecezjalnych,
 • przedłużanie urzędowania proboszczów w wypadkach przewidzianych przez ZPW,
 • utrzymywanie kontaktów z innymi Kościołami i organizacjami kościelnymi,
 • nadzór nad organizacją i rozwojem diakonatów,
 • mianowanie asystentów kościelnych przy organizacjach i stowarzyszeniach kościelnych,
 • opiniowanie przedkładanych Radzie Synodalnej projektów szczegółowych przepisów kościelnych,
 • wykonywanie kompetencji wynikających z Przepisów dyscyplinarnych Kościoła,
 • wydawanie biuletynu urzędowego Kościoła lub prowadzenie działu urzędowego w piśmie kościelnym,
 • sprawowanie nadzoru nad wydawaniem czasopism i publikacji kościelnych, a także nad przygotowywaniem kościelnych audycji radiowych i telewizyjnych,
 • rozstrzyganie odwołań od uchwał Rad Parafialnych i Rad Diecezjalnych, gdy Prawo to przewiduje,
 • zarząd i rozporządzanie majątkiem Kościoła,
 • zatwierdzanie uchwał jednostek organizacyjnych Kościoła w sprawie powstawania nowych instytucji kościelnych,
 • zatwierdzanie budżetów diecezjalnych i sprawozdań z ich wykonania oraz zatwierdzanie budżetów i sprawozdań z ich wykonania parafii dotowanych z budżetu Kościoła,
 • ustalanie projektu budżetu ogólnokościelnego,
 • kierowanie Funduszem Socjalnym Kościoła,
 • powoływanie Komisji Egzaminacyjnej Kościoła oraz innych komisji w razie potrzeby,
 • powoływanie w razie potrzeby Administratorów Diecezji na czas do jednego roku[1].

Skład Konsystorza edytuj

W skład Konsystorza wchodzi osiem osób.

Z tym tematem związana jest kategoria: Biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Z tym tematem związana jest kategoria: Radcy Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Jeden z radców obejmuje funkcję Sekretarza

Członków Konsystorza na pięcioletnią kadencję wybiera Synod Kościoła. Obrady prowadzone są na ogół raz w miesiącu. Siedzibą Konsystorza jest Warszawa.

Kadencje Konsystorza edytuj

Lp. Lata Prezes Konsystorza Wiceprezes Konsystorza Radcy świeccy Radcy duchowni
1 2022-2027 bp Jerzy Samiec Emir Kasprzycki
(Zabrze)
Korneliusz Glajcar (Dzięgielów) Bożena Polak (Katowice) Karol Werner (Łódź) Michał Makula (Łódź) Marcin Orawski (Wrocław) mjr Tomasz Wigłasz (Białystok)
2 2016-2021 Adam Pastucha
(Skoczów)
Jan Machalica (Bielsko) Janusz Staszczak (Koszalin) Edwin Pech (Karpacz) Piotr Wowry (Ustroń) do 2020,
Piotr Gaś (Warszawa) od 2020
3 2011-2016 Robert Sitarek (Kłodzko) Marian Niemiec (Opole) do 2014,
Edwin Pech (Karpacz) od 2014
Piotr Gaś
(Szczecin/Warszawa)
4 2006-2011 bp Jerzy Samiec (od 2010)
bp Janusz Jagucki (do 2010)
Maciej Oczkowski (Wisła) Jerzy Wojciech Filipp (Warszawa) Jan Badura (Pszczyna) Janusz Sikora (Cieszyn)
5 2001-2006 bp Janusz Jagucki Wilhelm Lorek (Gliwice)
6 1996-2001 bp Janusz Jagucki (od 2001)
bp Jan Szarek (do 2001)
Maciej Lis (Wrocław) Jerzy Pilarski (Świętochłowice) Karol Cieślar
(Bielsko-Biała)
Paweł Pilch Włodzimierz Nast
(Warszawa)
Jan Gross
(Mikołów)
7 1991-1996 bp Jan Szarek Urszula Bujnicka Henryk Dominik Henryk Czembor
(Ustroń)
Tadeusz Raszyk
(Poznań)

Linki zewnętrzne edytuj

Informacje o Konsystorzu na stronie www Biura Informacyjnego Kościoła EA w RP

Przypisy edytuj

 1. § 36 Regulaminu Zwierzchnich Władz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskieʝ, https://bik.luteranie.pl/pl/strona_glowna/prawo_koscielne.html