Konwencja Madrycka

Konwencja Madrycka (właśc. Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi) – traktat sporządzony przez Radę Europy w dniu 21 maja 1980 roku na konferencji w Madrycie i oznaczony numerem 106[1]. Składa się z preambuły, 12 artykułów oraz załącznika, zawierającego wzory umów, statutów i porozumień, niezbędnych do ratyfikacji konwencji oraz będących podstawą współpracy transgranicznej.

Główne założenia konwencjiEdytuj

Konwencja Madrycka określa, że państwa, które przystąpiły do jej ratyfikacji, powinny wspierać współpracę transgraniczną, przyczyniać się do postępu gospodarczego i społecznego regionów przygranicznych, a także umacniać poczucie wspólnoty państw Europy. Istotnym zapisem konwencji jest poszanowanie przepisów prawnych i konstytucyjnych każdego z krajów, które ratyfikowały konwencję. W praktyce oznacza to, że prawo wewnętrzne danego kraju ma pierwszeństwo w stosunku do umów, zawieranych z innymi krajami w zakresie współpracy transgranicznej. Jednocześnie konwencja nie unieważnia ani nie ogranicza innych form współpracy stron, toteż dowolne kraje mogą swobodnie realizować między sobą inne, odrębne umowy o współpracy transgranicznej. Każdy kraj może także zgłaszać propozycje uzupełnienia lub poszerzenia postanowień konwencji, jak też w dowolnym momencie ją wypowiedzieć.[2][3]

Państwa - strony konwencjiEdytuj

Do chwili obecnej konwencję ratyfikowało 38 spośród 47 krajów członkowskich Rady Europy. Andora, Estonia, Grecja, San Marino, Serbia, Macedonia oraz Wielka Brytania nie podpisały umowy, zaś Islandia i Malta – pomimo akcesji – do chwili obecnej nie ratyfikowały konwencji (stan na dzień 2 lutego 2015 roku)[4].

Państwo Data zatwierdzenia Data ratyfikacji Data wejścia w życie
  Albania 7 maja 1999 7 listopada 2001 8 lutego 2002
  Armenia 3 kwietnia 2002 31 października 2003 1 lutego 2004
  Austria 21 maja 1980 18 października 1982 19 stycznia 1983
  Azerbejdżan 5 stycznia 2004 30 marca 2004 1 lipca 2004
  Belgia 24 września 1980 6 kwietnia 1987 7 lipca 1987
  Bośnia i Hercegowina 30 kwietnia 2004 28 marca 2008 29 czerwca 2008
  Bułgaria 2 czerwca 1998 7 maja 1999 8 sierpnia 1999
  Chorwacja 7 maja 1999 17 września 2003 18 grudnia 2003
  Cypr 8 września 2011 18 grudnia 2013 2001 19 marca 2014
  Czarnogóra 10 listopada 2009 8 grudnia 2010 9 marca 2011
  Czechy 24 czerwca 1998 20 grudnia 1999 21 marca 2000
  Dania 2 kwietnia 1981 2 kwietnia 1981 22 grudnia 1981
  Finlandia 11 września 1990 11 września 1990 12 grudnia 1990
  Francja 10 listopada 1982 14 lutego 1984 15 maja 1984
  Gruzja 25 października 2005 24 lipca 2006 25 października 2006
  Hiszpania 1 października 1986 24 sierpnia 1990 25 listopada 1990
  Holandia 21 maja 1980 26 października 1981 27 stycznia 1982
  Irlandia 21 maja 1980 3 listopada 1982 4 lutego 1983
  Liechtenstein 20 października 1983 26 stycznia 1984 27 kwietnia 1984
  Litwa 7 czerwca 1996 13 czerwca 1997 14 września 1997
  Luksemburg 21 maja 1980 30 marca 1983 1 lipca 1983
  Łotwa 28 maja 1998 1 grudnia 1998 2 marca 1999
  Mołdawia 4 maja 1998 30 listopada 1999 1 lutego 2000
  Monako 18 września 2007 18 września 2007 19 grudnia 2007
  Niemcy 21 maja 1980 21 września 1981 22 grudnia 1981
  Norwegia 21 maja 1980 12 sierpnia 1980 22 grudnia 1981
  Polska 19 stycznia 1993 19 stycznia 1993 19/20 czerwca 1993
  Portugalia 16 marca 1987 10 stycznia 1989 11 kwietnia 1989
  Rosja 3 listopada 1999 4 października 2002 5 stycznia 2003
  Rumunia 27 lutego 1996 16 lipca 2003 17 października 2003
  Słowacja 7 września 1998 1 lutego 2000 2 maja 2000
  Słowenia 28 stycznia 1998 17 lipca 2003 18 października 2003
  Szwajcaria 16 kwietnia 1981 3 marca 1982 4 czerwca 1982
  Szwecja 21 maja 1980 23 kwietnia 1981 22 grudnia 1981
  Turcja 4 lutego 1998 11 lipca 2001 12 października 2001
  Ukraina 21 września 1993 22 grudnia 1993
  Węgry 6 kwietnia 1992 21 marca 1994 22 czerwca 1994
  Włochy 21 maja 1980 29 marca 1985 30 czerwca 1986

Władze Rzeczypospolitej Polskiej dokonały ratyfikacji konwencji 19 marca 1993 roku, jednakże istnieje rozbieżność w kwestii daty wejścia konwencji w życie. Według Oświadczenia Rządowego w Dzienniku Ustaw nr 61 poz. 288[5] nastąpiło to 19 czerwca, zaś według spisu, dostępnego na stronie internetowej Rady Europy[4] - 20 czerwca 1993 roku.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj