Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, konwencja berneńska – dotycząca głównie wspólnej europejskiej ochrony gatunków zagrożonych i ginących, oraz ich siedlisk naturalnych, podpisana w Bernie (Szwajcaria) 19 września w 1979 roku[1]. Depozytariuszem jest Sekretarz Generalny Rady Europy, językami autentycznymi angielski i francuski. Obowiązuje od 1 czerwca 1982 r.[2]

Polska ratyfikowała13 września 1995 r. Konwencja obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 1996 roku[3].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1996 r. nr 58, poz. 263.
  2. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
  3. Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz.U. z dnia 25 maja 1996 r.).