Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych

Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych (Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, ang. Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, skr. Convention on Certain Conventional Weapons, CCWC) – umowa międzynarodowa z zakresu prawa konfliktów zbrojnych zawarta w Genewie 10 października 1980[1].

Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych
Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki
Przedmiot regulacji

prawo konfliktów zbrojnych

Podpisanie

10 kwietnia 1981

Wejście w życie

2 grudnia 1983

Język oryginału

angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Udział w Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych

     Podpisana i ratyfikowana

     Przystąpienie lub sukcesja

     Akceptacja

     Podpisana bez ratyfikacji

Językami oryginałuangielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski. Depozytariuszem jest Sekretarz Generalny ONZ (art. 10). Otwarta do podpisu w Nowym Jorku 10 kwietnia 1981. Obowiązuje od 2 grudnia 1983, gdy zgodnie z art. 5 upłynęło 6 miesięcy od dnia złożenia dwudziestego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia[2]. Rada Państwa ratyfikowała Konwencję 24 lutego 1983, o czym powiadomiono depozytariusza 2 czerwca 1983[3].

Do Konwencji dołączono trzy protokoły:

 • I w sprawie niewykrywalnych odłamków,
 • II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń (z załącznikiem technicznym),
 • III w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni zapalających.

3 maja 1996 wprowadzono zmiany do II Protokołu, weszły w życie 3 grudnia 1998 r.[4]

IV Protokół w sprawie laserowych broni oślepiających dodano na konferencji stron w Wiedniu 13 października 1995. Obowiązuje od 30 lipca 1998[5][6]. V Protokół o wybuchowych pozostałościach wojennych dodano w Genewie 28 listopada 2003. Obowiązuje od 12 listopada 2006[7][8]. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt b Konwencji poprawki nabierają mocy w takim samym trybie, jak Konwencja.

Zgodnie z art. 1 Konwencja wraz z załączonymi protokołami ma zastosowanie w sytuacjach przewidzianych w artykule 2 wspólnym dla Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 o ochronie ofiar wojny, tzn. w razie wypowiedzenia wojny lub powstania jakiegokolwiek innego konfliktu zbrojnego między dwiema lub więcej umawiającymi się stronami, nawet gdyby jedna z nich nie uznała stanu wojny.

21 grudnia 2001 konferencja stron w Genewie rozszerzyła Konwencję na konflikty wewnętrzne, zmiana ta weszła w życie 18 maja 2004[9][10].

14 grudnia 2017 konferencja stron Międzynarodowego Trybunału Karnego w Nowym Jorku zaliczyła do zbrodni wojennych stosowanie broni pozostawiącej niewykrywalne odłamki oraz laserowej broni oślepiającej, poprawka nie została jak dotąd zatwierdzona[11].

PrzypisyEdytuj

 1. Tekst polski, Dz.U. 1984 nr 23 poz. 104
 2. Lista stron (ang.)
 3. Oświadczenie Rządowe z 19 marca 1984 r. w sprawie ratyfikacji Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia broni konwencjonalnych (Dz.U. 1984 nr 23 poz. 105)
 4. Poprawiony Protokół II (Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1048). Oświadczenie Rządowe z 16 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawionego Protokołu II (Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1049)
 5. Protocol on Blinding Laser Weapons. [dostęp 2016-05-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-19)].
 6. Dodatkowy Protokół z 13 października 1995 r. do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia broni konwencjonalnych Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1583. Oświadczenie Rządowe z 31 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Dodatkowego protokołu z 13 października 1995 r. (Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1584)
 7. Protocol on Explosive Remnants of War
 8. Protokół o wybuchowych pozostałościach wojennych (Dz.U. 2011 nr 266 poz. 1577). Oświadczenie rządowe z 5 października 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych (Dz.U. 2011 nr 266 poz. 1578)
 9. Amendment to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons
 10. Ratyfikacja poprawki do 1 art. 28 sierpnia 2006 r. (Dz.U. 2007 nr 85 poz. 566) na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 120 poz. 822). Oświadczenie rządowe z 10 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej poprawionego artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych (Dz.U. 2007 nr 85 poz. 567)
 11. Amendment to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court: Weapons the primary effect of which is to injure by fragments undetectable by x-rays in the human body, Blinding laser weapons.

Linki zewnętrzneEdytuj