Konwencje Rady Europy

Konwencje Rady Europy – zbiorcza nazwa umów międzynarodowych zawieranych pod auspicjami Rady Europy. Umowy te publikowane są w Council of Europe Treaty Series, a ich liczba wynosi ponad 200 (łącznie z protokołami dodatkowymi) i rokrocznie jest wyższa.

Konwencje Rady Europy służą zbliżaniu państw członkowskich organizacji, a w szczególności ich porządków prawnych poprzez ustalanie wspólnych standardów prawnych na kontynencie europejskim.

Nazewnictwo konwencjiEdytuj

Praktyka międzynarodowa w zakresie nazewnictwa umów międzynarodowych nie jest jednolita, a z punktu widzenie prawa międzynarodowego nazwa konkretnej umowy ma znaczenie drugorzędne, jako że nazwa umowy nie ma wpływu na jej charakter prawny i moc wiążącą.

Umowy międzynarodowe zawierane pod auspicjami Rady Europy tradycyjnie określane sa jako konwencje, traktaty lub porozumienia. W praktyce jednak stosowane są rozmaite nazwy:

Uczestnictwo w konwencjach Rady EuropyEdytuj

Stronami konwencji Rady Europy z reguły są jej państwa członkowskie. Jednak zdecydowana większość z konwencji otwarta jest dla państw europejskich nie będących członkami Rady Europy, a większość także dla państw pozaeuropejskich, przede wszystkim tych, które uczestniczyły w ich opracowaniu. Niektóre konwencje są otwarte także dla uczestnictwa ze strony Wspólnoty Europejskiej.

BibliografiaEdytuj

  • Florence Benoît-Rohmer, Heinrich Klebes, Prawo Rady Europy. W stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej, Marek Antoni Nowicki (tłum.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2006, ISBN 83-7383-224-6, ISBN 978-83-7383-224-4, OCLC 77513522.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj