Otwórz menu główne
Ten artykuł dotyczy pojęcia z dziedziny zarządzania. Zobacz też: koordynacja reakcji na bodźce sensoryczne, wiązanie koordynacyjne w związkach chemicznych.

Koordynowanie – uporządkowanie współdziałania, harmonizacja wzajemnego stosunku czynników wytwórczych w osiąganiu celów. Jest to zsynchronizowanie działań cząstkowych w czasie i przestrzeni.

Koordynacja może wystąpić w zakresie:

  • zaopatrzenia
  • zbytu produktów
  • usług

Objawami niedostatecznej koordynacji są:

  • brak zgodności celów i stosowanie przez poszczególne komórki organizacyjne niejednakowych priorytetów
  • brak synchronizacji terminów, przestoje grup roboczych, niewykorzystanie zasobów pracy i środków technicznych

Zobacz teżEdytuj