Kopalnia Piasku Kotlarnia

Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. (KP Kotlarnia, identyfikator literowy KPKOT[1]) – polskie przedsiębiorstwo górnicze i transportowe. Firma zajmuje się: produkcją kruszyw mineralnych, transportem kolejowym, gospodarczym wykorzystaniem odpadów pogórniczych i budowlanych oraz dzierżawą majątku trwałego.

KP Kotlarnia
Ilustracja
Stacja kolei piaskowej Kotlarnia
Państwo

 Polska

Województwo

 opolskie

Siedziba

Kotlarnia

Adres

ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia

Data założenia

1991

Forma prawna

spółka akcyjna

Prezes

Robert Rakoczy

Udziałowcy

IGBS
Budostal-8

Nr KRS

0000021490

Zatrudnienie

247 (2011)

Dane finansowe
Przychody

65 262 080 zł (2011)

Wynik netto

846 760 zł (2011)

Kapitał zakładowy

4 735 500 zł

brak współrzędnych
Strona internetowa

KP Kotlarnia należy do dziesięciu największych towarowych przewoźników kolejowych w Polsce według masy towarów[2]. Wchodzi w skład Konsorcjum Śląsk[3].

Historia

edytuj

Spółka KP Kotlarnia powstała w 1991 roku w związku z restrukturyzacją, a następnie likwidacją Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego. Została utworzona jako przedsiębiorstwo państwowe poprzez wydzielenie w oddzielny podmiot gospodarczy zakładu wydobywczego PMP–PW w Kotlarni. Od 1994 roku prowadzony był proces komercjalizacji, a następnie prywatyzacji przedsiębiorstwa. Początkowo spółka należała do XV NFI Hetman. W 2002 roku 33% akcji spółki nabyła Inwestycyjna Grupa Budowlano-Surowcowa[4].

W 2004 roku nastąpiło rozdzielenie funkcji przewoźnika kolejowego od zarządcy infrastruktury kolejowej. KP Kotlarnia zajęła się przewozami kolejowymi, a na operatora sieci kolejowej powołała spółkę zależną Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe. W 2007 roku firma uruchomiła nowy zakład przeróbczy w Siedliskach[5].

W 2013 roku ukończona została prywatyzacja spółki KP Kotlarnia. 25% akcji spółki należących do Skarbu Państwa nabyło Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych Budostal-8[6].

Charakterystyka

edytuj

Górnictwo

edytuj

Podstawową działalnością spółki KP Kotlarnia jest górnictwo. Firma posiada kopalnię odkrywkową piasku w Kotlarni, która została założona w 1966 roku[7].

Przedsiębiorstwo prowadzi prace górnicze na dwóch polach wydobywczych należących do złoża Kotlarnia Pole Północne (Korzonek, Ortowice). Złoże piasku podsadzkowego Kotlarnia Pole Północne (wraz z sąsiednim niezagospodarowanym jeszcze polem Kotlarnia Solarnia) eksploatowane przez spółkę należy do drugiego pod względem wielkości na terenie Polski. Działalność firmy obejmuje teren o powierzchni około 1000 hektarów. Do 2015 roku planowane jest jednak jego rozszerzenie do 1117 hektarów powierzchni. Eksploatacja prowadzona jest na podstawie koncesji Nr 159/94 z dnia 29 sierpnia 1994 roku[8].

Bezpośrednio ze złoża KP Kotlarnia pozyskuje piasek budowlany oraz pospółkę, które są produktem bazowym do produkcji żwirów i piasków płukanych wykorzystywanych w budownictwie, pracach inżynieryjnych oraz górnictwie węgla kamiennego (podsadzka). Przedsiębiorstwo zaopatruje w piasek rynki Małopolski i Śląska. Prowadzi sprzedaż masową swoich produktów przy kopalni w Kotlarni oraz w punktach w Zabrzu-Biskupicach, Pyskowicach i Siedliskach. Posiada ponadto zakłady przeróbcze w Kotlarni i Siedliskach. Przy eksploatacji złoża piasku KP Kotlarnia pozyskuje pośrednio również wodę kopalnianą, którą odpompowuje z wyrobisk i sprzedaje zakładom azotowym w Kędzierzynie-Koźlu[9].

Rekultywacja

edytuj

KP Kotlarnia zajmuje się rekultywacją terenów pogórniczych. Świadczy usługi w zakresie zwałowania: odpadów przemysłowych powstających w procesie wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego, odpadów energetycznych, mas formierskich oraz odpadów materiałów budowlanych. Służą one do kształtowania nowych terenów leśnych w województwie śląskim. Zwałowisko KP Kotlarnia znajduje się na dawnym polu piaskowym Smolnica w gminie Sośnicowice[10].

W przyszłości planowane jest również zagospodarowanie wyeksploatowanych pól wydobywczych kopalni piasku w Kotlarni. 27 marca 2008 roku pomiędzy spółką KP Kotlarnia, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisane zostało porozumienie w sprawie projektu budowy zbiornika wodnego Kotlarnia. Sztuczne jezioro ma być zasilane wodami rzeki Bierawki, zajmować powierzchnię 950 hektarów i mieć pojemność całkowitą 40,58 miliona metrów sześciennych. Dzięki adaptacji wyrobiska na nowe cele ma ono się stać w przyszłości atrakcyjnym terenem pod względem przyrodniczym i rekreacyjno-wypoczynkowym[11].

Transport

edytuj

Przedsiębiorstwo KP Kotlarnia od chwili powstania zajmuje się transportem kolejowym towarów masowych na terenie GOP i ROW. Firma dysponuje własnym taborem kolejowym. Początkowo pojazdy trakcyjne spółki stanowiły lokomotywy spalinowe, lokomotywy elektryczne, a także parowozy. Obecnie tabor stanowi kilkanaście manewrowych lokomotyw spalinowych (SM42 i SM48)[12]. Oprócz tego firma posiada: wagony samowyładowcze do przewozu piasku i popiołu, wagony wywrotki do przewozu kruszyw budowlanych i kamienia, wagony szutrówki oraz wagony węglarki. Działalność gospodarczą w zakresie przewozów kolejowych KP Kotlarnia wykonuje na podstawie licencji Nr WPR/015/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku[13].

W latach 1991–2004 spółka zajmowała się samodzielnie zarządem infrastruktury kilku linii kolei piaskowych na Górnym Śląsku. Po wprowadzeniu I pakietu kolejowego w Unii Europejskiej przedsiębiorstwo dostosowało się do jego wymagań. Obecnie w imieniu spółki KP Kotlarnia, na podstawie umowy dzierżawy, zarządcą jej sieci kolejowej jest spółka zależna KPK–LK. Linie kolejowe KP Kotlarnia mają długość 117 kilometrów. Obejmują swoim zasięgiem obszary województwa śląskiego i województwa opolskiego[14].

Galeria

edytuj

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Wykaz aktualnie uzgodnionych z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego identyfikatorów literowych VKM. utk.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-03)]..
 2. Przewozy kolejowe – wstępne wyniki 2011. UTK. [dostęp 2012-02-01]. (pol.).
 3. Konsorcjum Śląsk. budostal8sa.com.pl. [dostęp 2013-01-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-08)]. (pol.).
 4. NFI Hetman SA sprzedaż akcji KP Kotlarnia SA. gielda.wp.pl. [dostęp 2002-09-04]. (pol.).
 5. Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. z siedzibą w Kotlarni. inwestor.msp.gov.pl. [dostęp 2013-01-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-22)]. (pol.).
 6. Podpisanie umowy sprzedaży akcji spółki Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.. Ministerstwo Skarbu Państwa, 2013-01-28. [dostęp 2013-01-28]. (pol.).
 7. Piotr Kazimierowski. Koleje piaskowe i górnicze. „Biuletyn Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei”, 2001. 
 8. Przedmiot działalności. KP Kotlarnia. [dostęp 2013-01-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-05-29)]. (pol.).
 9. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2007–2010 z perspektywą na lata 2011–2014. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. [dostęp 2013-01-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-17)]. (pol.).
 10. Usługi zwałowania odpadów. KP Kotlarnia. [dostęp 2013-01-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-08-26)]. (pol.).
 11. Rafał Łagosz. Projektowany zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia jako przykład właściwej rekultywacji wyrobiska popiaskowego. „Surowce i Maszyny Budowlane”, s. 39–45, 2009. 
 12. Jacek Chiżyński: Atlas przewoźników kolejowych Polski 2011. Rybnik: Eurosprinter, 2011, s. 38–39. ISBN 978-83-931006-5-1.
 13. Kopalnia Piasku „KOTLARNIA” S.A: Usługi transportu kolejowego. [dostęp 2015-02-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-16)].
 14. Ryszard Stankiewicz: Atlas linii kolejowych Polski 2011. Rybnik: Eurosprinter, 2011. ISBN 978-83-931006-4-4.