Kopalnia galmanu „Anna”

Kopalnia galmanu „Anna” – historyczna kopalnia galmanu w Królestwie Polskim, podporządkowana Głównej Dyrekcji Górniczej i Dozorstwu Olkusko-Siewierskiemu (później Zachodniemu Okręgowi Górniczemu). Znajdowała się w Strzemieszycach Małych, obecnej dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Funkcjonowała w latach 1820–1893. Była jedną z największych kopalń galmanu w okolicy. W okresie swego szczytowego rozwoju zatrudniała 200 robotników, w tym 50 górników. Zamknięta została prawdopodobnie w 1893, kiedy zanotowano jeszcze wydobycie w wysokości 144 ton.

BibliografiaEdytuj

  1. H. Łabęcki: Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego pod względem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym, t. I, Warszawa 1841, s. 516–517.
  2. A. Rybak, A. J. Wójcik: Górnictwo galmanu na terenie Strzemieszyc w XIX wieku, w: P. P. Zagożdżon, M. Madziarz (red.), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 2, Wrocław 2009.