Cornelii Cinna – gałąź rzymskiego rodu patrycjuszowskiego Korneliuszy (por. Korneliusz).

Lucjusz Korneliusz Cynna pr.44

edytuj

Lucjusz Korneliusz Cynna (Lucius Cornelius Cinna) polityk rzymski, syn Lucjusza Korneliusza Cynny konsula w 87 p.n.e. Był pretorem w 44 p.n.e. Nie biorąc udziału w spisku, po zamordowaniu Cezara oficjalnie wyraził aprobatę dla czynu spiskowców. Demonstracyjnie zdjął insygnia pretorskie, jako nadane przez tyrana. Wywołał tym taką nienawiść tłumów, że w czasie pogrzebu Cezara zamordowano Gajusza Helwiusza Cynnę, z powodu nazwiska pomyłkowo uznanego za pretora Cynnę.

Lucjusz Korneliusz Cynna k.32

edytuj

Lucjusz Korneliusz Cynna (Lucius Cornelius Cinna) polityk rzymski, konsul zastępczy w 32 p.n.e., być może identyczny z pretorem w 44 p.n.e. Zięć Pompejusza Wielkiego jako mąż Pompei.

Dzieci:

Gnejusz Korneliusz Cynna Magnus

edytuj

Gnejusz Korneliusz Cynna Magnus (Gnaeus Cornelius Cinna Magnus) syn Lucjusza Korneliusza Cynny k.32, wnuk Pompejusza Wielkiego, stąd przydomek Magnus. Polityk rzymski, spiskował przeciwko cesarzowi Augustowi, został jednak przez niego wspaniałomyślnie ułaskawiony, a później nawet mianowany konsulem w 5 n.e. Ten Cynna jest bohaterem tragedii Piotra Corneille’a Cynna.

Kornelia

edytuj

Kornelia (Cornelia) córka Lucjusza Korneliusza Cynny. Żona od 84 Cezara, matka jego córki Julii. Zmarła w 69 p.n.e.

Kornelia Pompeja Magna

edytuj

(Cornelia Pompeia Magna); wnuczka dwóch wybitnych polityków republikańskiego Rzymu, Pompejusza i Cynny.

Wywód przodków:

4. Lucjusz Korneliusz Cynna      
    2. Lucjusz Korneliusz Cynna konsul 32
5. N.N.        
      1. Kornelia Pompeja Magna
6. Gnejusz Pompejusz Wielki    
    3. Pompeja    
7. Mucja Tercja      
 

Małżeństwa i potomkowie:

Kornelia Pompeja Magna
1. Lucjusz Skryboniusz Libon
 
 
 
Lucjusz Skryboniusz Libon
Marek Skryboniusz Libon Druzus
 
 
 
Skrybonia
1. Marek Licyniusz Krassus Frugi
 
 
 
Gnejusz Pompejusz Magnus
1. Klaudia Antonia
Lucjusz Kalpurniusz Pizon Frugi Licynianus