Korpus osobowy

ogół żołnierzy danego rodzaju wojsk lub służby

Korpus osobowy – ogół żołnierzy stanowiących w określonym korpusie żołnierzy w służbie wojskowej (tj. oficerów, podoficerów i szeregowych) zasób przeszkolonych specjalistów określonego rodzaju, wykonujących zadania wymagające określonej wiedzy, umiejętności lub praktyki. Korpusy osobowe dzielą się na grupy osobowe, a te z kolei na specjalności wojskowe[1].

Korpusy osobowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

edytuj

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1333), wyróżnia się następujące 20 korpusów osobowych żołnierzy:

 1. korpus osobowy wojsk lądowych;
 2. korpus osobowy sił powietrznych;
 3. korpus osobowy marynarki wojennej;
 4. korpus osobowy wojsk specjalnych;
 5. korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej;
 6. korpus osobowy łączności i informatyki;
 7. korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa;
 8. korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej;
 9. korpus osobowy przeciwlotniczy;
 10. korpus osobowy inżynierii wojskowej;
 11. korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;
 12. korpus osobowy logistyki;
 13. korpus osobowy medyczny;
 14. korpus osobowy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego;
 15. korpus osobowy żandarmerii wojskowej;
 16. korpus osobowy sprawiedliwości i obsługi prawnej;
 17. korpus osobowy duszpasterstwa;
 18. korpus osobowy finansowy;
 19. korpus osobowy wychowawczy;
 20. korpus osobowy ogólny.

Historia

edytuj

Korpusy osobowe w II Rzeczypospolitej Polskiej

edytuj

Według Ustawy o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Polskich z dnia 23 marca 1922 roku poszczególne korpusy były równe co do wartości wzajemnej i nie zachodzi między niemi żaden stosunek podrzędności, ani nadrzędności. Korpusami osobowymi oficerów w 1922 r. były[2]:

 • korpus oficerów piechoty
 • korpus oficerów jazdy,
 • korpus oficerów artylerii
 • korpus oficerów inżynierii i saperów
 • korpus oficerów aeronautycznych
 • korpus oficerów łączności
 • korpus oficerów kolejowych
 • korpus oficerów samochodowych
 • korpus oficerów taborowych
 • korpus oficerów żandarmerii
 • korpus oficerów kontrolerów
 • korpus oficerów sądowych
 • korpus oficerów sanitarnych
 • korpus oficerów intendentów
 • korpus oficerów uzbrojenia
 • korpus oficerów geografów
 • korpus oficerów weterynaryjnych
 • korpus oficerów administracji
 • korpus generałów

Korpusy osobowe obowiązujące dawniej w III Rzeczypospolitej

edytuj
 • Załącznik do Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 53/MON z dnia 8 listopada 1996r. w sprawie określenia korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON 1996 r. poz. 258 i Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 5, poz. 46.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. nr 217, poz. 2140)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2006 r. nr 239, poz. 1732)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. nr 128, poz. 899)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 86, poz. 531)
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz.U. z 2009 r. nr 216, poz. 1678) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej istniało 18 korpusów osobowych podzielonych na grupy osobowe, w obrębie których znajdowały się określone specjalności wojskowe; były nimi korpusy: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej, przeciwlotniczy, inżynierii wojskowej, obrony przed bronią masowego rażenia, logistyki, medyczny, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, finansowy, wychowawczy, ogólny, zaś zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych z 2009 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 342}) wprowadzono dodatkowo korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa, w wyniku czego obecnie osiągnięto liczbę 19 korpusów osobowych.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Art. 134 i 135 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305).
 2. Almanach oficerski 1923/24/IV ↓, s. 6.

Bibliografia

edytuj