Korpusy armijne III Rzeszy

Korpusy armijne III Rzeszy (niem. Die Armeekorps) – zgrupowania niemieckiego wojska w czasie II wojny światowej, tworzone od 1934, m.in. z: dywizji Reichswehry, sztabów dywizyjnych, sztabów do zadań specjalnych, dowództw korpusów rezerwowych i innych korpusów, sztabów wojsk pogranicznych i innych. Ich skład nie był jednolity.

SkładEdytuj

Zwyczajowo Korpus Armijny (niemiecki) składał się z 2 do 7 dywizji piechoty oraz jednostek korpuśnych: dowództw artylerii, batalionów łączności, oddziałów zaopatrzenia, urzędów poczty polowej, oddziałów kartograficznych czy też batalionów żandarmerii. Często jednak dochodziło do podporządkowywania korpusom oddziałów pancernych, spadochroniarzy, strzelców górskich, dywizji SS, a także mniejszych jednostek, np. batalionów budowlanych, pociągów pancernych, kolumn mostowych, oddziałów artylerii, pionierów, itp. Ogólnie utworzono ponad 80 korpusów armijnych. Najwyższy (101) numer nosił CI Korpus Armijny (niemiecki).

Lista niemieckich korpusów armijnych, sformowanych w latach 1934–1945Edytuj

Ponadto istniały jeszcze: