Kosmetyki

produkty służące do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała
(Przekierowano z Kosmetyka)

Kosmetyki – grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała. Wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (CELEX: 32009R1223) produkt kosmetyczny oznacza każdą substancję lub mie­szaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częścia­mi ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zę­bami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącz­nym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała. Natomiast według uchylonej w 2019 roku ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, kosmetykiem jest każda substancja przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie lub upiększanie.

Kosmetyki do makijażu
Zestaw kosmyków Ziaja
Kosmetyki do rzęs

Prawna regulacja kosmetyków edytuj

Od 1 stycznia 2019 r. kwestie prawne związane z kosmetykami reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227). 24.03.2009 Parlament Europejski przyjął rozporządzenie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa kosmetyków poprzez ustanowienie jasnych warunków, jakie firmy muszą spełnić w kwestii oceny bezpieczeństwa produktów i ochrony zdrowia konsumentów. Rozporządzenie to nie zmienia obowiązujących przepisów dotyczących zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach[1]. Od 12 maja 2002 roku do 1 stycznia 2019 roku kosmetyki były przedmiotem regulacji ustawy z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz.U. z 2013 r. poz. 475), a w latach 1939-2002 rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych (Dz.U. z 1939 r. nr 13, poz. 72), które zastąpiło obowiązujące w latach 1935-1939 rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych (Dz.U. z 1934 r. nr 62, poz. 523).

Podział kosmetyków edytuj

Ze względu na część ciała, dla której są przeznaczone:

 • do skóry
 • do włosów
 • do paznokci
 • do twarzy

Ze względu na grupę docelową:

 • dla kobiet
 • dla mężczyzn
 • dla dzieci
 • dla nastolatków

Ze względu na funkcję:

 • czyszczące
 • pielęgnujące i ochronne
 • zapachowe
 • do zmiany wyglądu, czyli kosmetyki kolorowe

Wiele z kosmetyków należy naraz do kilku z tych grup – na przykład mydło może jednocześnie czyścić i nawilżać (czyli pielęgnować) skórę.

Środki czyszczące edytuj

Do tego rodzaju środków zalicza się preparaty, których głównym zadaniem jest utrzymywanie czystości. Środki czyszczące zwykle zawierają detergenty, rozpuszczalniki lub proszki usuwające niepożądane substancje z ciała człowieka. Są to między innymi:

Środki pielęgnujące i ochronne edytuj

Środki te służą przede wszystkim do utrzymywania powierzchni określonych części ciała w możliwie jak najlepszym stanie naturalnym. Część środków pielęgnujących ma też charakter leczniczy. Do tego rodzaju środków zalicza się kremy, balsamy, olejki, pianki, pomadki i wiele innych.

Środki zapachowe edytuj

 
Dezodoranty

Środki te służą do nadawania określonym częściom ciała przyjemnego zapachu lub zapobiegania wydzielania się nieprzyjemnych woni. Zalicza się do nich:

Środki do zmiany wyglądu edytuj

Są to środki, które służą do świadomej, nienaturalnej, tymczasowej zmiany wyglądu. Zalicza się do nich:

Istnieją metody trwałej zmiany wyglądu, w tym makijaż permanentny, przeszczepienie skóry i przeszczepienie włosów oraz operacje plastyczne, jednak na ogół nie zalicza się ich do środków kosmetycznych.

Przypisy edytuj

 1. Produkty kosmetyczne: przede wszystkim bezpieczeństwo. [dostęp 2009-03-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-03-29)].