Koszty przeciętne

Koszty przeciętne (koszty jednostkowe, ang. average costs, AC) – koszty przypadające na jednostkę produkcji. Wyróżnia się: przeciętny koszt całkowity, przeciętny koszt stały i przeciętny koszt zmienny.

Przykładowo, przeciętny koszt całkowity oblicza się, dzieląc koszt całkowity przez liczbę wyprodukowanych jednostek:

gdzie:

– przeciętny koszt całkowity,
koszt całkowity,
wielkość produkcji.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • A.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 2, PWN, Warszawa, 2007.
  • J. Sloman, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2001.