Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych – wykaz świadczeń i procedur opieki zdrowotnej finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych[1], wykonywanych przez świadczeniodawców pacjentom ubezpieczonym w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego[2].

Koszyk świadczeń gwarantowanych w Polsce obejmuje świadczenia w nw. zakresach[1]:

 1. podstawowa opieka zdrowotna
 2. ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 3. leczenie szpitalne
 4. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 5. rehabilitacja lecznicza
 6. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 7. leczenie stomatologiczne
 8. leczenie uzdrowiskowe
 9. zaopatrzenie w wyroby medyczne
 10. ratownictwo medyczne
 11. opieka paliatywna i hospicyjna
 12. świadczenia wysokospecjalistyczne
 13. programy zdrowotne
 14. leki i programy lekowe

W Polsce koszyk świadczeń gwarantowanych wprowadzono ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach[3] w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2004 roku[4].

PrzypisyEdytuj

 1. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 1373
 2. koszyk świadczeń gwarantowanych. W: Gazeta Prawna [on-line]. Infor PL S.A.. [dostęp 2018-07-18].
 3. Dz.U. z 2009 r. nr 118, poz. 989, data dostępu: 2018-07-18
 4. Wojciech Kuta/Rynek Zdrowia: MZ: trwa weryfikacja koszyka świadczeń gwarantowanych. Co się zmieni?. W: Rynek Zdrowia [on-line]. Grupa PWPW SA, 2018-07-18. [dostęp 2018-07-18].