Kotlina Grabowska (318.21) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej Polsce, stanowiący południową część Niziny Południowowielkopolskiej. Region graniczy od północy z Wysoczyzną Kaliską i Wysoczyzną Turecką, od północnego zachodu ze Wzgórzami Ostrzeszowskimi, od południowego zachodu i południa z Wysoczyzną Wieruszowską a od wschodu z Wysoczyzną Złoczewską. Kotlina Grabowska leży na pograniczu województw wielkopolskiego i łódzkiego. Nazwa regionu pochodzi od miasta Grabów nad Prosną.

Kotlina Grabowska
Mapa regionu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

Makroregion

Nizina Południowowielkopolska

Mezoregion

Kotlina Grabowska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. wielkopolskie
woj. łódzkie

Kotlina Grabowska jest nieckowatym obniżeniem z dnem wysłanym piaskami lodowcowo-rzecznymi, gdzie występują wydmy. We wschodniej części mezoregionu znajduje się duży obszar leśny. Przez region przepływa rzeka Prosna.

Jedynym ośrodkiem miejskim regionu jest Grabów nad Prosną. Innymi ważniejszymi miejscowościami są Kraszewice, Galewice, Brzeziny, Doruchów i Czajków.

Kotlina Grabowska rozpościera się na terenie gmin: Szczytniki, Godziesze Wielkie, Brzeziny, Sieroszewice, Mikstat, Grabów nad Prosną, Kraszewice, Czajków, Brąszewice, Klonowa, Galewice, Doruchów, Ostrzeszów, Kępno, Baranów, Łęka Opatowska, Wieruszów, Bolesławiec, Sokolniki i Czastary.

Bibliografia

edytuj
  • Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa: PWN, 2002, ISBN 83-01-13897-1, OCLC 830377558.
  • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (red.), Iwona Swenson (red.), Zofia Aleksandrowicz, Warszawa: PWN, 1998, ISBN 83-01-12677-9, OCLC 830195866.