Kotlina Hațeg

(Przekierowano z Kotlina Haţeg)

Kotlina Hațeg (541.7) – makroregion fizycznogeograficzny Wyżyny Transylwańskiej w centralnej Rumunii (Siedmiogród). Obniżenie wcinające się między należące do Karpat Południowych góry Poiana Ruscă na zachodzie, Retezat na południu i Sebeș na wschodzie. Na północy łączy się z Doliną Środkowej Maruszy.

Kotlina Hațeg
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

Podprowincja

Wyżyna Transylwańska

Makroregion

Kotlina Hațeg

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Hunedoara

Kotlina Hațeg jest pochodzenia tektonicznego. Jest wypełniona skałami osadowymi z okresu miocenu, a po brzegach - górnej kredy. Dno kotliny leży na wysokości 500–800 m n.p.m. i jest pagórkowate wskutek pocięcia przez rzekę Strei. Południowo-zachodni narożnik kotliny kończy się przełęczą Poarta de Fier a Transilvaniei prowadzącą do doliny Temeszu. Południowo-wschodni narożnik kotliny kończy się przełęczą Bănița, za którą leży Kotlina Petroșani. Tędy prowadzą transkarpacka magistrala kolejowa i droga z Arad i Klużu do Krajowy.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84.
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466.
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3.
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.