Kotlina Krzeszowska

Kotlina Krzeszowska kotlina w Sudetach Środkowych stanowiąca wschodnią część Kotliny Kamiennogórskiej. Od zachodu graniczy z Górami Kruczymi, od północy i północnego wschodu z pasmem Czarnego Lasu, od wschodu z Górami Suchymi w Górach Kamiennych, natomiast od południa z pasmem Zaworów. W północno-wschodniej części Kotliny znajdują się niewielkie Krzeszowskie Wzgórza.

Kotlina Krzeszowska
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Sudety
z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Sudety Środkowe

Mezoregion

Kotlina Kamiennogórska

Mikroregion(y)

Kotlina Krzeszowska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

województwo dolnośląskie powiat kamiennogórski

Zadrna, główna rzeka Kotliny Krzeszowskiej

Budowa geologiczna edytuj

Pod względem budowy geologicznej cała Kotlina Krzeszowska leży w obrębie niecki śródsudeckiej. Zbudowana jest ze skał osadowych permu, kredy i czwartorzędu. Są to zlepieńce, fanglomeraty, piaskowce, mułowce, iłowce powstałe we wczesnym permie (czerwonym spągowcu), piaskowce kwarcowe, piaskowce glaukonitowe, piaskowce wapniste, piaskowce skaleniowe, mułowce i wapienie piaszczyste z późnej kredy oraz żwiry, piaski i gliny zwałowe plejstoceńskie i najmłodsze gliny deluwialne, torfy i żwiry, piaski i mady rzeczne holoceńskie[1].

Miejscowości edytuj

W obrębie Kotliny Krzeszowskiej leżą:

Częściowo w obrębie Kotliny Krzeszowskiej leżą:

Przypisy edytuj

  1. J. Don, T. Jerzykiewicz, A., K. Teisseyre, I. Wojciechowska: Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów, skala 1:25 000, ark. Lubawka, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1981

Bibliografia edytuj