Kozie Skały (Żurawnica)

Kozie Skały – skupisko skał na grzbiecie Żurawnicy w Beskidzie Małym. Znajdują się na północno-zachodnich stokach grzbietu Żurawnicy, na długości około 0,5 km. Jest to największe skupisko wychodni skalnych w całym Beskidzie Małym. Niektóre z nich mają wysokość wielu metrów, tworzą baszty, ambony i inne rodzaje formacji skalnych. Znajdują się w nich okapy, pionowe, a nawet przewieszone ściany, schroniska skalne i niewielka jaskinia Lisia Nora (5,5 m długości)[1].

Kozie Skały stanowią dużą atrakcję geoturystyczną. Znajdują się w Centralnym Rejestrze Geostanowisk Polski gromadzącym informacje o najcenniejszych krajowych obiektach przyrody nieożywionej. Są też atrakcją w zakresie botanicznym. W 1962 r. botanicy znaleźli tutaj skalnicę gronkową – roślinę poza tym stanowiskiem niespotykaną w okolicy, ponadto rosła ona na podłożu piaszczystym, podczas gdy wszędzie rośnie na podłożu wapiennym[2]. Być może przyczyną tego jest fakt, że Kozie Skały zbudowane są nie tylko z piaskowców magurskich, ale także z piaskowców ciężkowickich z dużą domieszką wapieni. W szczelinach skalnych Kozich Skał rosną także paprocie – zanokcica murowa i zanokcica zielona. Skały porastają obficie mchy, wśród gatunków pospolitych są także rzadkie. Planuje się utworzenie tutaj rezerwatu przyrody[1].

Wzdłuż Kozich Skał poprowadzono szlaki turystyczne[3].

Szlaki turystyczne
szlak turystyczny zielony Krzeszów – Kozie Skały – CyrchelGołuszkowa GóraLipska GóraSucha Beskidzka
szlak turystyczny czerwony Mały Szlak Beskidzki
Kozie Skałki 3BMa5.jpg
Kozie Skałki 4BMa5.jpg
Kozie Skałki 5BMa5.jpg
Kozie Skałki 6BMa5.jpg

PrzypisyEdytuj

  1. a b Radosław Truś: Beskid Mały. Przewodnik. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2008. ISBN 978-83-89188-77-9.
  2. Szlaki turystyczne Małopolski. [dostęp 2015-11-01].
  3. Beskid Mały. Mapa 1:50 000. Kraków: Compass. ISBN 978-83-7605-329-5.