Król cygański

Król cygański – instytucja uznanego przez dane państwo, oficjalnego zwierzchnika społeczności romskiej, istniejąca w wielu państwach nowożytnych aż do XX wieku. Był on oficjalnym mediatorem oraz reprezentantem społeczności romskiej przed władzami danego państwa bądź terytorium. Jego funkcja polegała z jednej strony na reprezentowaniu i ochronie interesów Romów, z drugiej zaś na utrzymywaniu porządku i zbieraniu podatków.

W przypadku polskich Romów instytucję króla cygańskiego należy wyraźnie odróżnić od funkcji Szero Roma, nazywanego w języku polskim także królem Romów. W Rumunii wielu przywódców lokalnych, pretendujących do władzy nad wszystkimi grupami tamtejszych Romów, nadal mianuje się królami, lecz nie posiadają dziś oni oficjalnego poparcia ze strony władz państwowych. Z drugiej strony są oni często (podobnie jak polski Szero Rom) powszechnie uznanymi zwierzchnikami swoich społeczności i autorytetami w sprawach romskiej tradycji.

Władcy cygańscy w RumuniiEdytuj

W Rumunii obecnie panuje równolegle kilku władców. Są to między innymi:

Historia królów cygańskich w PolsceEdytuj

Instytucja króla cygańskiego znana była Polsce od XVII wieku do czasu rozbiorów, następnie w okresie międzywojennym do wczesnych lat powojennych. W czasach I Rzeczypospolitej królami często mianowano osoby spoza społeczności romskiej, których działalność, koncentrująca się jedynie na poborze danin, stawała się powodem licznych nadużyć i nie była przez Romów legitymizowana. Mianowania takiego udzielał król Polski. Często Romowie zamieszkali w majątkach magnackich mieli własnych królów reprezentujących ich wobec właściciela ziemi. W tym przypadku byli nimi jednak głównie uznani przedstawiciele społeczności (było tak np. w dobrach Sapiehów czy Radziwiłłów).

Po roku 1918 królami nazywano samozwańczych przywódców pochodzących ze społeczności romskiej, współpracujących z władzami centralnymi lub terenowymi. Ich władza, często szeroko nieuznawana, wywoływała sprzeciw tym większy, iż przywódcy ci starali się narzucać swoje zwierzchnictwo siłą oraz obejmować nim wszystkie grupy Romów zamieszkałych w Polsce. Często zdarzało się, iż na danym terytorium i w danej grupie istniało kilku królów rywalizujących ze sobą, zaś konflikty te bywały elementem szerszego tła politycznego. W okresie tym większość z nich stanowili przedstawiciele grupy Kełderaszów, która przybywszy do Polski w II połowie XIX wieku usiłowała zdominować inne lokalne społeczności romskie. Po II wojnie światowej instytucja króla cygańskiego szybko odeszła w zapomnienie w związku z odmienną polityką władz państwa w stosunku do mniejszości romskiej.

Lista królów cygańskich w RzeczypospolitejEdytuj

I RzeczpospolitaEdytuj

II RzeczpospolitaEdytuj

Okres powojennyEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Newsroom - Fakty w INTERIA.PL, fakty.interia.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
  2. Brigitta Gabrin, Agnieszka Makarewicz (tłum.), Unia Europejska - nowa nadzieja Romów, cafebabel.pl, 1 lutego 2007 [dostęp 2013-08-23] [zarchiwizowane z adresu 2010-11-16] (pol.). (arch.)
  3. David Childs, Florin Cioaba: Activist and 'King of the Roma', independent.co.uk, 22 sierpnia 2013 [dostęp 2013-08-23] (ang.).
  4. Jerzy Urwanowicz, Miasto, region, społeczeństwo: studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę jego urodzin; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Instytut Historii 1992, s. 310.
  5. Jerzy Urwanowicz, Miasto, region, społeczeństwo..., s. 310.

BibliografiaEdytuj

  • Jerzy Ficowski, Cyganie polscy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1953.
  • Jerzy Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Wyd. Literackie, Kraków, Wrocław 1986.
  • Jerzy Ficowski, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Interpress, Warszawa 1989.
  • Angus M. Fraser, Dzieje Cyganów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001.
  • Lech Mróz, Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w., DiG, Warszawa 2001.