Królestwo Zjednoczonych Niderlandów

Królestwo Zjednoczonych Niderlandów (niderl. Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, fr. Royaume-Uni des Pays-Bas) – nieoficjalna nazwa europejskiego państwa utworzonego decyzją kongresu wiedeńskiego w 1815 roku. Oficjalna nazwa to Królestwo Niderlandów.

Królestwo Niderlandów
Koninkrijk der Nederlanden
Royaume des Belgiques
1815–1830/1839[a]
Flaga
Herb Królestwa Niderlandów
Flaga Herb
Położenie Królestwa Niderlandów
Język urzędowy

niderlandzki, francuski

Stolica

Haga i Bruksela

Ustrój polityczny

Monarchia konstytucyjna

Typ państwa

Królestwo

Głowa państwa

król Wilhelm I

Waluta

gulden holenderski

Utworzenie na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego

13 lutego 1815

Oderwanie się Belgii
• ogłoszenie

• uznanie


4 października 1830
19 kwietnia 1839

Nowa mapa Królestwa Niderlandów i Wielkiego Księstwa Luksemburga, 1815 r

Powstało na terenach byłych Niderlandów Austriackich, Republiki Zjednoczonych Prowincji oraz diecezji Liège. De facto należał do niego również Luksemburg – formalnie niezależne księstwo, związane unią personalną. Władzę w państwie objęła dynastia Orańska-Nassau. Rząd rezydował w Hadze i Brukseli.

Królestwo Zjednoczonych Niderlandów miało być silnym państwem na północ od Francji, skutecznie powstrzymującym jej ekspansję terytorialną w tym kierunku. Nieudolne rządy króla Wilhelma I, faworyzujące protestanckich mieszkańców północnych prowincji, doprowadziły jednak do niezadowolenia i tendencji separatystycznych na katolickich terenach dzisiejszej Belgii, co zakończyło się rewolucją i oderwaniem się tych terenów w 1830 roku. Fakt ten został zaakceptowany przez Holendrów w roku 1839, na konferencji londyńskiej. Od tego momentu nazwa „Królestwo Niderlandów” odnosi się do terenów dzisiejszej Holandii. Rozpad Królestwa zakończyło oderwanie się Wielkiego Księstwa Luksemburg, które uzyskało pełną niepodległość w roku 1867, a w 1890 zerwało unię personalną z Holandią.

Uwagi Edytuj

  1. Uznanie niepodległości Belgii w traktacie londyńskim.