Królowa Apostołów (miesięcznik)

"Królowa Apostołów"miesięcznik katolicki wydawany w latach 1908-1939, 1947-1953 i 1982-1996 przez księży pallotynów; od 1997 kontynuacją "Królowej Apostołów" jest czasopismo "Miejsca Święte".

Królowa Apostołów
Częstotliwość

nieregularnie

Państwo

 Polska

Wydawca

Księża Pallotyni

Tematyka

religijna

Pierwszy numer

1908

Ostatni numer

1996

Redaktor naczelny

ks. Jan Trzopiński, ks. Józef Lenartowicz, ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski, ks. Tomasz Mącior, ks. Jan Pałyga

Format

różnie

Pismo "Królowa Apostołów" powstało z inicjatywy pallotynów: ks. Alojzego Majewskiego i ks. Alojzego Hübnera głównie dla katolików świeckich i rodzin chrześcijańskich w celu pogłębienia pobożności maryjnej, a także informowania o działalności pallotynów, Kościoła katolickiego w Polsce i na terenach misyjnych, o zaangażowaniu świeckich w sprawy Kościoła i w dzieło ewangelizacji dla formowania duchowej i apostolskiej świadomości czytelników.

Uwzględniano też budzenie powołań kapłańskich i braterskich do nowo utworzonego w 1908 w Antoniówce k. Lwowa (potem m.in. w Wadowicach i Ząbkowicach Śląskich) pierwszego na ziemiach polskich nowicjatu księży pallotynów.

Dodatkowo w pierwszym okresie wydawania (do wybuchu II wojny światowej) pismo starało się pobudzać wśród Polaków rozproszonych po zaborach i na emigracji poczucie wspólnoty religijnej i narodowej.

W "Królowej Apostołów" zamieszczano również utwory poetów (np. Leopolda Staffa) i prozaików (Zofii Kossak Szczuckiej).

W latach 80. i 90. w miesięczniku publikowali m.in. Jacek Moskwa i Tomasz Wołek.

W 1997 "Królowa Apostołów" przekształciła się w miesięcznik "Miejsca Święte" poświęcony rozwojowi ruchu pielgrzymkowego.

Okładka pisma w latach 20. XX w.

Obecnie nazwę "Królowa Apostołów" nosi wewnętrzny biuletyn Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Redaktorzy odpowiedzialni

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Janusz Dyl, Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2001, s. 276-278, ISBN 83-228-0833-X, OCLC 830219847.
  • Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, s. 1362-1363.
  • Marek Rogeński, Tematyka maryjna na łamach czasopisma Królowa Apostołów w latach 1947-1953, Warszawa 1993 (maszynopis ATK).