Krótki zarys historii filozofii

Krótki zarys historii filozofii (ros. Краткий очерк истории философии) – radziecka książka, napisana jako pomoc naukowa dla studentów wydziałów humanistycznych wyższych uczelni, jak również dla tych, którzy samodzielnie podejmują studia nad historią filozofii[1].

Krótki zarys historii filozofii
Краткий очерк истории философии
Autor

praca zbiorowa

Tematyka

historia filozofii

Typ utworu

podręcznik

Data powstania

1960

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Moskwa

Język

rosyjski

Data wydania

196o (wyd. I), 1969 (wyd. II) i in.

Pierwsze wydanie polskie
Data wydania polskiego

1965, 1969

Wydawca

Książka i Wiedza

Przekład

Marian Drużkowski (rozdz. V, VI, X, XVIII, XIX)
Stanisław Macheta (rozdz. XII—XVII)
Maciej Mieciński (rozdz. I, VIII, IX, XI)
Mieczysław Sroka (rozdz. II—IV, VII, XX)
i in.

Autorzy edytuj

Książka opracowana została przez zespół autorów, powołany przez Ministerstwo Wyższego i Średniego Szkolnictwa Specjalistycznego ZSRR(inne języki). Wszystkie wydania książki ukazywały się pod redakcją M.T. Jowczuka, T.I. Ojzermana i I.J. Szczipanowa. Autorami poszczególnych rozdziałów i paragrafów byli Walentin Asmus, Jurij Mielwil(inne języki), Igor Narski i in.

Treść edytuj

Autorzy stawiali sobie za cel:

  1. systematyczny wykład obejmujący zasadnicze etapy rozwoju filozofii począwszy od czasów starożytnych aż do chwili obecnej;
  2. zanalizowanie walki między materializmem a idealizmem jako głównymi kierunkami filozofii;
  3. wyjaśnienie genezy i rozwoju materializmu dialektycznego i historycznego;
  4. poddanie krytyce współczesnej filozofii burżuazyjnej(inne języki), która odzwierciedla ogólny kryzys kapitalizmu.

Wydania edytuj

Podręcznik ukazał się po raz pierwszy w 1960 roku[2], miał kilka wydań i został przetłumaczony na języki obce. We wstępie do drugiego wydania zaznaczono, że zespół autorów uwzględnił krytyczne uwagi i sugestie wyrażone w recenzjach opublikowanych w prasie oraz wyniki dyskusji które przeprowadzone zostały nad pierwszym wydaniem przez odpowiednie katedry wyższych uczelni.

Przekłady na język polski edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Słowo wstępne. W: Krótki zarys historii filozofii. Pod redakcją M.T. Jowczuka, T.I. Ojzermana, I.J. Szczipanowa. Przeł. Marian Drużkowski i in.. Wyd. II, poprawione i uzupełnione. Warszawa: Książka i Wiedza, 1969, s. 5—7. (pol.).
  2. Иовчук i Скворцов ↓.

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj