Otwórz menu główne

Krąg społeczny - niewielka zbiorowość opierająca się na bezpośrednich stycznościach wypływających ze stałej więzi instytucjonalnej i ciągłych stycznościach osobistych, niezorganizowana na zasadzie odrębności i pozbawiona wewnętrznej organizacji oraz wykrystalizowanej struktury (np. znajomi na imprezie).

Według Floriana Znanieckiego 3 główne rodzaje kręgów społecznych to:

  • kręgi wychowawcze
  • kręgi pracy
  • kręgi zabawy

Na podstawie proporcji uczestnictwa jednostki w każdym z nich wyróżnia się cztery typy biografii społecznej.