Kraj południowomorawski (okręg terytorialny)

Kraj południowomorawski (czes. Jihomoravský kraj) powstał 11 kwietnia 1960 r. na podstawie ustawy nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa i jako obszar administracyjny wciąż istnieje, nie jest jednak już jednostką samorządową. Siedzibą kraju jest Brno. Obejmuje on południową część Moraw i fragment Czech właściwych. Na północnym zachodzie graniczy z krajem wschodnioczeskim, na zachodzie z krajem południowoczeskim, na południowym zachodzie z Dolną Austrią, na południowym wschodzie ze słowackimi krajami trnawskim i trenczyńskim, a na północnym wschodzie z krajem północnomorawskim.

Obejmuje czternaście powiatów: Blansko, Brno Miasto, Brno Powiat, Brzecław, Hodonín, Igława, Kromieryż, Prościejów, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín (do 1990 Gottwaldov), Znojmo, Zdziar nad Sazawą.

Pierwotnie kraj południomorawski był także jednostką samorządu terytorialnego posiadającą własną administrację. Na podstawie ustawy nr 347/1997 i ustawy nr 129/2000 o krajach kompetencje samorządu terytorialnego przejęły nowe jednostki; „stare“ kraje stały się jedynie okręgami administracyjnymi dla np. sądów (Sąd Okręgowy w Brnie), prokuratury, policji czy urzędów skarbowych.

Jihomoravskykraj.PNG

Powiaty Blansko, Brno Miasto, Brno Powiat, Brzecław, Hodonín, Vyškov i Znojmo tworzą samorządowy kraj południowomorawski (do 2001 kraj brneński). Powiaty Kromieryż, Uherské Hradiště i Zlin wchodzą w skład samorządowego kraju zlińskiego. Powiaty Igława, Třebíč i Zdziar nad Sazawą zostały włączone do samorządowego kraju Wysoczyna (do 2001 kraj igławski), a powiat Prościejówołomunieckiego.

Linki zewnętrzneEdytuj