Krajowa Rada Prokuratury

Krajowa Rada Prokuratury (KRP) – dawny organ władzy państwowej utworzony w ramach reformy prokuratury w Polsce, wprowadzonej w życie z dniem 31 marca 2010, która rozdzieliła stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego RP. KRP była w swojej konstrukcji wzorowana na Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) i spełniała wobec prokuratorów zadania zbliżone do tych, jakie KRS wypełnia względem sędziów. W przeciwieństwie do KRS nie była jednak organem konstytucyjnym, a podstawę prawną do jej działania stanowiła ustawa o prokuraturze.

Krajowa Rada Prokuratury
Data utworzenia 2010
Data likwidacji 2016
Przewodniczący Marek Staszak
Adres
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Krajowa Rada Prokuratury
Krajowa Rada Prokuratury
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Krajowa Rada Prokuratury
Krajowa Rada Prokuratury
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Krajowa Rada Prokuratury
Krajowa Rada Prokuratury
Ziemia52°13′08,80″N 20°58′37,04″E/52,219111 20,976956

Zasadniczym celem powołania KRP było zwiększenie stopnia autonomii i niezależności prokuratorów, w szczególności względem władzy wykonawczej, a także poddanie kontroli działalności apolitycznego prokuratora generalnego.

KompetencjeEdytuj

Do zadań i kompetencji Krajowej Rady Prokuratury należało:

 • stanie na straży niezależności prokuratorów
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych (ustaw, rozporządzeń) dotyczących prokuratury
 • zapoznawanie się z informacjami prokuratura generalnego o pracy prokuratury i opiniowanie ich
 • składanie wniosku do prezydenta RP o odwołanie prokuratora generalnego (w przypadkach określonych w ustawie)
 • opiniowanie wniosku o odwołanie prokuratora generalnego z inicjatywy premiera
 • stawianie prokuratora generalnego w stan oskarżenia przed sądem dyscyplinarnym
 • rozpatrywanie sprawozdań rzecznika dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym
 • ocena kandydatur na stanowiska w prokuraturze i przedstawianie prokuratorowi generalnemu opinii w tym zakresie
 • rozpatrywanie wniosków prokuratora generalnego o odwołanie prokuratora apelacyjnego, okręgowego, rejonowego lub ich zastępców przed upływem kadencji
 • opiniowanie wniosków prokuratorów o pozostanie w stanie czynnym pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego (65 lat)
 • opiniowanie wniosków prokuratorów w stanie spoczynku o powrót do czynnej pracy
 • opiniowanie zasad oceny asesorów prokuratorskich
 • zajmowanie stanowiska we wszelkich sprawach dotyczących prokuratury, o których zaopiniowanie zwróci się prezydent RP, inne organy władzy publicznej lub kolegialne organy prokuratury
 • uchwalanie zasad etyki prokuratorskiej i nadzorowanie ich przestrzegania
 • opiniowanie projektów zarządzeń i wytycznych, które zamierza wydać prokurator generalny
 • wydawanie opinii na temat stanu kadr prokuratury i kwestii szkolenia prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratorskich
 • opiniowanie okresowych ocen realizacji zadań prokuratory
 • opiniowanie kandydatów na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSP)
 • powoływanie trzech członków Rady Programowej KSSP
 • ustalanie liczebności prokuratorskich sądów dyscyplinarnych.

SkładEdytuj

Sposób wyłanianiaEdytuj

 
Wybory do Krajowej Rady Prokuratury w Senacie RP (2011)

Członków KRP powoływały:

 1. zgromadzenia prokuratorów prokuratur apelacyjnych – 11 członków (po jednym z każdej apelacji)
 2. zebranie prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej – 1 członek
 3. zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – 1 członek
 4. zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej – 3 członków
 5. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – 4 członków
 6. Senat Rzeczypospolitej Polskiej – 2 członków
 7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – 1 członek.

Ponadto w KRP z urzędu zasiadali:

 • prokurator generalny RP
 • minister sprawiedliwości RP.

Członkowie wybrani z grona prokuratorów pełnili swój urząd przez czteroletnią kadencję, z możliwością jednej reelekcji. Posłowie i senatorowie byli wybierani na cały okres trwania swojej kadencji parlamentarnej. Prezydent RP mógł w dowolnej chwili zmienić reprezentującą go w KRP osobę.

PrzewodniczącyEdytuj

BibliografiaEdytuj