Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) – szkoła utworzona na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2022 r. poz. 217) jako osoba prawna pozostająca pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Jest to jedyna centralna instytucja odpowiedzialna za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądownictwa i prokuratury w Pol­sce.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Logo
Ilustracja
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
Państwo

 Polska

Data utworzenia

4 marca 2009

Dyrektor

Ryszard Sadlik (p.o.)[1]

Adres
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków
Położenie na mapie Krakowa
Mapa konturowa Krakowa, w centrum znajduje się punkt z opisem „KSSiP”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „KSSiP”
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „KSSiP”
Ziemia50°03′52″N 19°57′41″E/50,064444 19,961389
Strona internetowa

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. nr 65, poz. 550) Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nadany został pierwotny statut regulujący m.in. ustrój i organizację wewnętrzną szkoły, sposób i tryb prowadzenia działalności szkoleniowej.

Historia KSSiP edytuj

Krajowa Szkoła rozpoczęła działalność 4 marca 2009 r. i jest następcą prawnym Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Od 2012 r. Przewodniczącym Rady Programowej Szkoły jest prof. dr hab. Janina Błachut[2].

Dyrektorzy KSSiP:

 • Andrzej Leciak (2009–2010), wcześniej dyrektor KCSKSPiP
 • Leszek Pietraszko (30 marca 2010–26 października 2010 jako p.o.[3], 27 października 2010–26 października 2015[4])
 • Małgorzata Manowska (21 stycznia 2016[5]–4 czerwca 2020[6])
 • p.o. Adam Sęk (5 czerwca 2020[6]–21 czerwca 2020[7])
 • Dariusz Pawłyszcze (22 czerwca 2020[7]–16 listopada 2023[8])
 • p.o. Robert Pelewicz (17 listopada 2023[8]–23 listopada 2023[9])
 • Kamil Zaradkiewicz (od 24 listopada 2023[9] do 2 lutego 2024)
 • Ryszard Sadlik (od 2 lutego 2024, p.o.)[10]

Siedziba edytuj

Od 30 września 2009 roku siedziba szkoły znajduje się w Krakowie, gdzie mieszczą się Biuro Dyrektora, Biuro Administracyjne, Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej oraz Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej. Wcześniej siedziba przejściowo mieściła się w Warszawie. W Lublinie mieści się Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej[11].

Nabór edytuj

W lipcu i sierpniu 2009 r. przeprowadzony został pierwszy nabór aplikantów. Egzamin konkursowy składa się z dwóch części: testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa oraz pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni, kwalifikowania stanów faktycznych. W 2016 r. odbył się ostatni nabór na aplikację ogólną. Od 2017 r. nabory przeprowadzone są bezpośrednio na aplikację sędziowską oraz aplikację prokuratorską.

Zadania edytuj

Do zadań Krajowej Szkoły należy:

 • prowadzenie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, których celem jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowisk sędziego i asesora sądowego, prokuratora i asesora prokuratury;
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych;
 • prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze w celu ich wykorzystania w działalności szkoleniowej;
 • prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu potrzeb szkoleniowych sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury.

Krajowa Szkoła prowadzi także działalność wydawniczą, m.in. w postaci Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Kwartalnik jest dystrybuowany bezpłatnie do sądów apelacyjnych i prokuratur regionalnych na terenie całego kraju oraz do Sądu Najwyższego, Prokuratury Krajowej, Naczelnego Sądu Administracyjnego, uczelni wyższych, które kształcą na kierunku prawo, i innych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości i prokuraturą. W zakresie szkolenia ustawicznego Krajowa Szkoła prowadzi serię wydawniczą pt. „Metodyki”, natomiast w zakresie szkolenia wstępnego od 2012 r. – serię pt. „Biblioteka Aplikanta”.

W ramach realizacji swoich zadań Krajowa Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową oraz współdziała z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, prowadzącymi kształcenie na kierunku prawo, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Przypisy edytuj

 1. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/odwolanie-dyrektora-kssip---sedziego-kamila-zaradkiewicza
 2. Skład Rady Programowej. kssip.gov.pl. [dostęp 2019-03-24].
 3. Nowy szef KSSiP | Na wokandzie. [dostęp 2020-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-05-17)].
 4. Komunikat | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. www.kssip.gov.pl. [dostęp 2020-06-22].
 5. ideo- www.ideo.pl: Dr hab. Małgorzata Manowska - nowym Dyrektorem KSSiP. Prawo.pl, 2016-01-22. [dostęp 2020-06-22].
 6. a b Komunikat nr 29/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora KSSiP | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. www.kssip.gov.pl. [dostęp 2020-06-22].
 7. a b Komunikat nr 31/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. www.kssip.gov.pl. [dostęp 2020-06-22].
 8. a b Komunikat nr 31/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora KSSIP | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury www.kssip.gov.pl
 9. a b Komunikat nr 33/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury www.kssip.gov.pl
 10. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/odwolanie-dyrektora-kssip---sedziego-kamila-zaradkiewicza
 11. Kontakt. kssip.gov.pl. [dostęp 2019-03-24].

Linki zewnętrzne edytuj