Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) – szkoła utworzona na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2019 r. poz. 1042) jako osoba prawna pozostająca pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Rozpoczęła działalność w dniu 4 marca 2009 r. Jest to jedyna centralna instytucja odpowiedzialna za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądownictwa i prokuratury w Pol­sce.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Logo
Państwo  Polska
Data utworzenia 23 stycznia 2009
Dyrektor dr hab. Małgorzata Manowska
Adres
ul. Przy Rondzie 5
31-000 Kraków
Położenie na mapie Krakowa
Mapa lokalizacyjna Krakowa
KSSiP
KSSiP
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
KSSiP
KSSiP
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa małopolskiego
KSSiP
KSSiP
Ziemia50°03′52″N 19°57′41″E/50,064444 19,961389
Strona internetowa

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. nr 65, poz. 550) Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nadany został pierwotny statut regulujący m.in. ustrój i organizację wewnętrzną szkoły, sposób i tryb prowadzenia działalności szkoleniowej.

Od 2012 r. Przewodniczącym Rady Programowej Szkoły jest prof. dr hab. Janina Błachut[1].

HistoriaEdytuj

Krajowa Szkoła jest następcą prawnym Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

SiedzibaEdytuj

Od 30 września 2009 roku siedziba szkoły znajduje się w Krakowie, gdzie mieszczą się Biuro Dyrektora, Biuro Administracyjne, Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej oraz Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej. Wcześniej siedziba przejściowo mieściła się w Warszawie. W Lublinie mieści się Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej[2].

NabórEdytuj

W lipcu i sierpniu 2009 r. przeprowadzony został pierwszy nabór aplikantów. Egzamin konkursowy składa się z dwóch części: testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa oraz pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni, kwalifikowania stanów faktycznych. W 2016 r. odbył się ostatni nabór na aplikację ogólną. Od 2017 r. nabory przeprowadzone są bezpośrednio na aplikację sędziowską oraz aplikację prokuratorską.

ZadaniaEdytuj

Do zadań Krajowej Szkoły należy:

  • prowadzenie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, których celem jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowisk sędziego i asesora sądowego, prokuratora i asesora prokuratury;
  • szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;
  • szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych;
  • prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze w celu ich wykorzystania w działalności szkoleniowej;
  • prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu potrzeb szkoleniowych sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury.

Krajowa Szkoła prowadzi także działalność wydawniczą, m.in. w postaci Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Kwartalnik jest dystrybuowany bezpłatnie do sądów apelacyjnych i prokuratur apelacyjnych na terenie całego kraju oraz do Sądu Najwyższego, Prokuratury Generalnej, Naczelnego Sądu Administracyjnego, uczelni wyższych, które kształcą na kierunku prawo, i innych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości i prokuraturą. W zakresie szkolenia ustawicznego Krajowa Szkoła prowadzi serię wydawniczą pt. „Metodyki”, natomiast w zakresie szkolenia wstępnego od 2012 r. – serię pt. „Biblioteka Aplikanta”.

W ramach realizacji swoich zadań Krajowa Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową oraz współdziała z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, prowadzącymi kształcenie na kierunku prawo, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

PrzypisyEdytuj

  1. Skład Rady Programowej. kssip.gov.pl. [dostęp 2019-03-24].
  2. Kontakt. kssip.gov.pl. [dostęp 2019-03-24].

Linki zewnętrzneEdytuj