Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (KPEiR RP) – polska partia polityczna o profilu prawicowo-socjalnym, założona 13 lipca 1997 jako konkurencyjne ugrupowanie dla (współpracującej z SLD) Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (KPEiR) w wyborach parlamentarnych w 1997.

Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej
Skrót

KPEiR RP

Lider

Elżbieta Postulka (1997–2001), Wojciech Paciorkowski (2001–2002), Andrzej Skibicki (2003–2005)

Data założenia

13 lipca 1997

Data rozwiązania

24 maja 2005

Adres siedziby

ul. Mińska 64,
85-428 Bydgoszcz

Ideologia polityczna

konserwatyzm, solidaryzm

Liczba członków

ok. 4 tys. (2004)

Inicjatorami powstania ugrupowania KPEiR RP była czołowa grupa działaczy Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny.

Kampania wyborcza KPEiR RP podzieliła głosy emerytów i rencistów, uniemożliwiając wejście do parlamentu potencjalnych sojuszników SLD. W wyborach parlamentarnych w 1997 KPEiR otrzymała 284 826 głosów, tj. 2,18% a KPEiR RP 212 826 głosów, tj. 1,63%.

Czołowi kandydaci KPEiR RP (według ilości otrzymanych głosów) to: Elżbieta Postulka (przewodnicząca KPEiR RP), Bogdan Koźmiński, Aleksandra Owczarek, Adam Sokołowski, Adam Sandauer, Andrzej Wójcik, Alina Zwierzykowska, Marek Łyżwa.

W wyborach samorządowych w 1998 KPEiR RP weszła w skład koalicji wyborczej Ruch Patriotyczny Ojczyzna.

W wyborach prezydenckich w Polsce w 2000 ugrupowanie poparło kandydaturę doktora Dariusza Macieja Grabowskiego z Koalicji dla Polski; Dariusz Grabowski uzyskał 89 002 głosy, tj. 0,51%.

Po rozłamie w Konfederacji Polski Niepodległej – Ojczyzna, do którego doszło 10 grudnia 2000, w 2001 nastąpił również podział w KPEiR RP. Powstała Krajowa Wspólnota Emerytów i Rencistów na czele z Elżbietą Postulką (wróciła ona później do ugrupowania). Nowym przewodniczącym KPEiR RP został Wojciech Paciorkowski.

W wyborach parlamentarnych w 2001 po kilkoro członków KPEiR RP startowało z list Alternatywy Ruch Społeczny i Konfederacji (wcześniej partia miała startować samodzielnie, jednak jej komitet nie zebrał wystarczającej liczby podpisów). 17 września 2002 partia została wyrejestrowana, a 7 października 2003, po zmianach organizacyjnych, zarejestrowana ponownie. Jej przewodniczącym został Andrzej Skibicki. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 kilkoro działaczy KPEiR RP (w tym troje z pierwszych miejsc na listach) startowało z ramienia komitetu Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych (KPEiR RP tworzyło go wspólnie z KPN-OP i ROB). W tym samym roku w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu katowickim startująca z ramienia KROB RP Elżbieta Postulka zajęła 7. miejsce spośród 9 kandydatów.

Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej z powodu niezłożenia sprawozdania finansowego zostało ostatecznie wykreślone z rejestru partii politycznych 24 maja 2005.

Bibliografia

edytuj
  • Krystyna Paszkiewicz: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 54–56. ISBN 83-229-2493-3.