Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) – system odpowiedzialny za koordynację przedsięwzięć z zakresu monitorowania, wykrywania i alarmowania o skażeniach CBRN na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenie działań interwencyjnych w przypadku ich wystąpienia. Funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. Nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz koordynację prowadzi Minister Obrony Narodowej przy pomocy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń[1].

SkładEdytuj

W skład KSWSiA wchodzą następujące podsystemy[1]:

  • system wykrywania skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • sieci i systemy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych nadzorowane przez ministra właściwego ds. zdrowia,
  • system stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych koordynowany przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
  • wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania,
  • systemy nadzoru epizootycznego, fitosanitarnego, nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia rolno-spożywczego.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96).