Krakowski Bank Spółdzielczy

Krakowski Bank Spółdzielczy (KBS) – polski bank spółdzielczy z siedzibą w Krakowie. Największy oraz jedyny niezrzeszony bank spółdzielczy w Polsce. Oparty jest wyłącznie o polski kapitał.

Krakowski Bank Spółdzielczy
Forma prawna spółdzielnia
Data założenia 1898
Państwo  Polska
Siedziba Kraków
Numer KRS 0000078979
Prezes Zbigniew Bodzioch
Rodzaj banku bank uniwersalny

Bank posiada własny system bankowości internetowej kbs24. Od 1995 r. w budynku swej centrali prowadzi galerię malarstwa, rysunku i grafiki, promującą przede wszystkim artystów krakowskich.

HistoriaEdytuj

W grudniu 1898 pracownicy sądów krakowskich założyli Krakowskie Towarzystwo Zaliczkowe Urzędników udzielające tanich pożyczek pracownikom urzędów krakowskich. Pierwsza siedziba towarzystwa mieściła się w budynku Sądu Krajowego w Krakowie. Jego głównym celem było ochrona przed lichwą. Rozwijało się ono do I wojny światowej, w czasie której poniosło znaczne straty. Dalsza utrata kapitału nastąpiła w wyniku powojennej inflacji i kryzysu z lat 1929–1934. Kolejnymi lata rozwoju to 1937–1939.

W czasie okupacji niemieckiej, mimo skrajnie trudnych warunków, towarzystwo nie zaprzestało działalności, choć z powodów ekonomicznych musiało ją zredukować. 25 października 1948 towarzystwo zostało znacjonalizowane, a działalność ograniczono do obsługi kredytowej drobnego rolnictwa. Rok później zmieniono nazwę na Bank Spółdzielczy w Krakowie oraz przyłączono 10 okolicznych kas Stefczyka. Już w 1950 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Gminna Kasa Stefczyka z odpowiedzialnością udziałami. Częściowe przywrócenie spółdzielczości bankowej nastąpiło w 1957 r. W 1961 r. wrócono do nazwy Bank Spółdzielczy w Krakowie.

Po transformacji ustrojowej Bank Spółdzielczy w Krakowie z powodzeniem rozpoczął działalność na wolnym rynku. 1 stycznia 1994 BS prowadził działalność jedynie w Krakowie i dwóch podkrakowskich gminach – Zabierzowie i Wielkiej Wsi. Od 1994 zaczął się jego dynamiczny rozwój. W latach 1994–1999 do Krakowskiego Banku Spółdzielczego przyłączono 22 banki spółdzielcze. W 1999 r. działało już 37 placówek w województwach małopolskim i świętokrzyskim. W grudniu 1997 zmieniono nazwę banku na obecną. W maju 2002 jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce stał się bankiem samodzielnym.

WładzeEdytuj

W skład 4-osobowego zarządu banku wchodzą:

  • prezes zarządu
  • 2 wiceprezesów zarządu
  • członek zarządu

Czynności nadzoru banku sprawuje 11-osobowa rada nadzorcza.

PlacówkiEdytuj

Centrala banku mieści się w Krakowie przy Rynku Kleparskim 8.

Obecnie KBS posiada 76 placówek bankowych na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

BibliografiaEdytuj