Krawędź (stereometria)

typ odcinka na brzegu wielościanu

Krawędź wielościanu – odcinek łączący dwa jego wierzchołki, będący równocześnie wspólnym bokiem (brzegiem) co najmniej dwóch jego ścian.

Liczbę krawędzi w wielościanie, w którym każda ściana ma tyle samo boków, gdzie łączną liczbę krawędzi w wielościanie wyraża wielka litera liczbę ścian mała litera a liczbę boków jednej ściany litera wyraża wzór

Zobacz teżEdytuj