Kreślarz

Kreślarz – osoba, która jest odpowiedzialna za wykonanie szkiców, schematów oraz rysunków technicznych potrzebnych do stworzenia projektu technicznego. Materiały tworzone przez kreślarza są wykonane na podstawie odpowiednich danych uzyskanych od osób związanych z projektem. Wykonując swoją pracę, kreślarz może korzystać z klasycznych narzędzi kreślarskich, do których należy m.in. deska kreślarska, grafion i ołówek. Osoby, które wykonują ten zawód, coraz częściej wykorzystują nowoczesne oprogramowanie graficzne lub CAD. Warunkiem wykonywania zawodu kreślarza jest ukończenie technikum lub studiów wyższych na kierunku technicznym.

Kreślarze przy pracy, fot. 1980 r.

W zawodzie można wyszczególnić konkretne specjalizacje:

  • kreślarz konstrukcji i planów – zajmuje się graficznym przedstawianiem planów budowlanych,
  • kreślarz maszyn i urządzeń technicznych – zajmuje się graficznym przedstawianiem projektów inżynieryjnych,
  • kreślarz rysunków geodezyjnych i kartograficznych – zajmuje się graficznym przedstawianiem opisów topograficznych oraz map sytuacyjnych.

Linki zewnętrzneEdytuj