Kredytodawcaosoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która udziela kredytobiorcy kredytu.

W polskich warunkach prawnych kredytodawcą może być:

  • przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu (w tym m.in. bank) – w przypadku kredytów konsumenckich w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim[1],
  • bank – w przypadku pozostałych kredytów.

Bank będący kredytodawcą ma prawo do prowadzenia czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy oraz kontroli wykorzystania i spłaty kredytu[2].

Przypisy edytuj

  1. Art. 5 pkt 2 Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2023 r. poz. 1028).
  2. Art. 70 ust. 3 Prawa bankowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439).

Bibliografia edytuj

  • M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka: Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. Warszawa: Poltext, 2013. ISBN 978-83-7561-304-9.