Kromon

związek chemiczny

Kromonorganiczny związek chemiczny, którego pochodne tworzą grupę związków zwaną kromonami i niektóre z nich są lekami zapobiegającymi degranulacji mastocytów stosowane w chorobach alergicznych, zwłaszcza w astmie oskrzelowej.

Kromon
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C9H6O2
Masa molowa 146,14 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 491-37-2
PubChem 10286