Kronika konfliktu (łac. Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum Cruciferis anne Christi 1410 pol. Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410) – kronika opisująca wielką wojnę z zakonem krzyżackim, stanowiąca obok Roczników Jana Długosza najważniejsze źródło historyczne informujące o tle oraz przebiegu bitwy pod Grunwaldem z 1410 roku.

Kronika konfliktu
(łac.) Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum Cruciferis anne Christi 1410
Ilustracja
Strona tytułowa rękopisu z lat 1525–1550 przechowywanego w Bibliotece Kórnickiej PAN
Autor

nieznany

Typ utworu

kronika

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Królestwo Polskie

Język

łacina

Data wydania

1866

Wydawca

Ernst Strehlke

Pierwsze wydanie polskie
Data wydania polskiego

1984

Okoliczności powstania

edytuj

Kronika została napisana po łacinie w końcu 1410 lub w początku 1411 roku. Kwestia jej autorstwa pozostaje dyskusyjna. Ze względu na szereg faktów przytoczonych w tekście oraz dużej orientacji autora w poruszanej tematyce dzieło to przypisuje się jednak podkanclerzemu Królestwa Polskiego Mikołajowi Trąbie, późniejszemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu lub sekretarzowi królewskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu, późniejszemu kardynałowi i biskupowi krakowskiemu, którzy byli naocznymi świadkami opisywanych wydarzeń.

Oryginał Kroniki konfliktu zaginął. Do czasów obecnych zachowała się jedynie skrócona XVI-wieczna kopia sporządzona jako materiał do kazania wygłaszanego na nabożeństwie odprawianym w rocznicę bitwy grunwaldzkiej, którą odnalazł w Bibliotece Kórnickiej August Bielowski[1]. Po raz pierwszy tekst Kroniki wydany został po łacinie w 1866 roku w publikacji Sriptores rerum Prussicarum Ernsta Strehlke. Kolejne edycje wydał również swoim dziele Monumenta Poloniae Historica Bielowski[2]. Pierwszego polskiego przekładu dokonała Jolanta Danek w roku 1983; w druku przekład ten ukazał się rok później[3].

Przypisy

edytuj
  1. Opis Bitwy pod Grunwaldem. album-grunwaldzki.iq.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-10)]..
  2. Grunwald-Opis bitwy. grunwald.polska.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-09-20)]..
  3. Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410, przekład Jolanta Danek, Andrzej Nadolski, wyd. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1984.

Bibliografia

edytuj
  • Sriptores rerum Prussicarum, Ernst Strehlke, 1866.
  • Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum Cruciferis. Anno Christi 1410, wyd. Z. Celichowski, Poznań 1911.
  • Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410, przekład Jolanta Danek, Andrzej Nadolski, wyd. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1984.