Kropka (znak diakrytyczny)

Kropkaznak diakrytyczny, stanowiący modyfikację liter, używany w systemach ortograficznych niektórych języków oraz w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym do oznaczenia różnych dźwięków lub tonów.

Kropka
◌̇
Znaki diakrytyczne
akcent
akut( ´ )
podwójny akut( ˝ )
grawis( ` )
podwójny grawis(  ̏ )
cyrkumfleks( ˆ )
tylda( ˜ )
haczek( ˇ )
brewis( ˘ )
odwrócony brewis(  ̑  )
cedylla( ¸ )
diereza / umlaut( ¨ )
kropka( · )
makron( ¯ )
ogonek( ˛ )
kółko( ° )
przecinek( , )
hak( ̉ )
róg( ̛ )
dasja( ̔ )
psili( ̓ )
Ȧ ȧ Ǡ ǡ
Ċ ċ
Ė ė Ė́ ė́
Ġ ġ
Ż ż

Kropka pod literą wykorzystywana jest m.in. do oznaczenia:

Kropka nad literą oznacza:

Kropka po literze:

  • w języku katalońskim występuje po literze l wyłącznie przed drugą literą l rozdzielając je ŀl, dla odróżnienia od digrafu ll. Kropka wraz z l daje literę ŀ.

W Unikodzie kropka diakrytyczna występuje w wersjach:

Znak Unikod Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska
· U+00B7 · lub · MIDDLE DOT kropka środkowa
˙ U+02D9 ˙ lub ˙ DOT ABOVE kropka górna
̇ U+0307 ̇ lub ̇ COMBINING DOT ABOVE kropka dostawna górna
̣ U+0323 ̣ lub ̣ COMBINING DOT BELOW kropka dostawna dolna
͘ U+0358 ͘ lub ͘ COMBINING DOT ABOVE RIGHT kropka dostawna górna prawa

BibliografiaEdytuj