Kryptydahipotetyczne zwierzę, którego istnienie jest obiektem badań kryptozoologów, lecz nie zostało potwierdzone przez zoologię. Kryptydy to zwierzęta uznane za dawno wymarłe bądź znane z przekazów. Poszukiwaniem kryptyd zajmują się kryptozoolodzy.

Ze względu na brak wiadomości, do jakiej grupy zwierząt mają należeć kryptydy, dzieli się je pod kątem środowiska życiowego na:

Niekiedy wyróżnia się także hominidy, czyli kryptydy człekokształtne, np. Yeti, Wielka Stopa.

Zobacz teżEdytuj