Otwórz menu główne

Krystyna Kujawińska Courtney

Krystyna Kujawińska Courtney - polska anglistka, literaturoznawczyni, szekspirolog, profesor nauk humanistycznych, pro-dziekan do spraw nauki i współpracy międzynarodowej (2007-2015) oraz kierownik Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej[1] na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologii, Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w latach 2002-2015 była członkiem uczelnianego Senatu[2]. Posiada tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Polski.

Krystyna Kujawińska Courtney
Ilustracja
Zawód, zajęcie anglistka, literaturoznawczyni, szekspirolog
Tytuł naukowy profesor nauk humanistycznych
Uczelnia Uniwersytet Łódzki
Wydział Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Stanowisko prodziekan do spraw nauki i współpracy międzynarodowej (2007-2015), kierownik Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej
Odznaczenia
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę Medal Komisji Edukacji Narodowej Srebrny Krzyż Zasługi

W obszarze jej głównych zainteresowań badawczych są badania nad postacią i twórczością Williama Szekspira, w tym szczególnie jego recepcja w Polsce. Opublikowała także szereg prac z zakresu teorii literatury oraz feministycznej (gender) krytyki literackiej, jak również zagadnień związanych z problematyką brytyjską i krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Jest autorką około 10 książek oraz ponad 100 artykułów i esejów, drukowanych w Polsce i zagranicą (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Indiach, Japonii, Rosji i Ukrainie). Jej prace były tłumaczone na język niemiecki, grecki i ukraiński.

Dorobek naukowyEdytuj

Krystyna Kujawińska Courtney opracowała około 80 haseł do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, w tym 11 wydrukowanych z nazwiskiem oraz dwa hasła do Shakespeare Encyclopaedia (red. Patricia Parker) w druku. Jej obszerny esej jest częścią The Cambridge World Shakespeare Encyclopedia (red. Bruce Smith, 2016), który ma się ukazać w formie internetowej[potrzebny przypis]. Od wielu lat jest polskim korespondentem World Shakespeare Bibliography, do której corocznie przygotowuje kwerendę obecności Szekspira w kulturze polskiej.

Była redaktorem Polskiej Bibliografii Szekspirowskiej 1980-2000 (Ossolineum, 2005). Pod jej redakcją ukazał się tom Stephen Greenblatt; Poetyka Kulturowa. Pisma Wybrane (2006). Z jej inicjatywy w 2000 r. powołany został periodyk International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal, którego jest redaktorką naczelną. W 2004 na zaproszenie Profesor Yoshiko Kawachi podjęła współpracę redakcyjną czasopisma Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. Oba czasopisma, wydawane są corocznie w formie internetowej na platformie DE GRUYTER oraz w formie papierowej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Znajdują się też na ministerialnej liście czasopism punktowanych[3].

Prowadziła szereg międzynarodowych projektów naukowych m. in. TEMPUS JEP 13492 “’European Studies” Modules in the Curriculum of the Institute of International Studies” (1998-2001), „Australian Multiculturalism to Poland and Beyond in the Perspective of European Integration” (2001-2002) „Revisiting the Renaissance: Poland and the Low Countries in Early Modern Europe – The Culture of Self-Deception”, (2009-2012), obecnie project SIME (“Shakespeare in the making of Europe”) oraz projekty finansowane w przeszłości przez Komitet Badań Naukowych, obecnie Narodowe Centrum Nauki, w tym dwa projekty promotorskie. Dzięki jej inicjatywie powstała przy Katedrze, którą prowadzi Pracownia Informacyjno-Badawcza „Studia Australijskie”], szczodrze wspomagana publikacjami dotowanymi przez Ambasadę Australii w Polsce oraz australijskie organizacje rządowe.

Była stypendystką Fulbright Fellowship, Folger Shakespeare Library, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Fundacji Batorego, Huntington Library i British Council. Przebywała na dłuższych oraz krótszych kontraktach zagranicznych oraz wygłaszała (za zaproszeniem) prelekcje zagranicą (m. in. University of Texas w Austin, USA, Queen’s University Belfast, Irlandia, Multicultural Centre, University of Towoomba, Australia, University of Kiel, Niemcy, Shakespeare Institute, University of Birmingham, Wielka Brytania) oraz w Polsce.

Należy do ściśle międzynarodowego grona szekspirologów zapraszanych na konferencje poświęcone studiom szekspirowskim, które organizuje International Shakespeare Association (ISA). Dwukrotnie organizowała seminaria na konferencjach Shakespeare Association of America. W 2006 r. została zaproszona do zorganizowania sesji plenarnej na Ósmym Światowym Kongresie Szekspirowskim (World Shakespeare Congress), Queensland, Brisbane City Hall, Australia, a w 2011 r. była członkiem sesji panelowej na Dziewiątym Światowym Kongresie Szekspirowskim, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy). Trzykrotnie współorganizowała seminaria na międzynarodowych konferencjach zorganizowanych przez European Society for the Study of English) w Strasburgu, Turynie, Stambule. W 2012 r. z jej inicjatywy powstało Międzynarodowe Centrum Studiów Szekspirowskich, funkcjonujące na Uniwersytecie Łódzkim[4].

Bieżąca działalność naukowa i badawczaEdytuj

Kujawińska uczestniczy w pracach wielu polskich i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych, m. in. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego[5], Shakespeare Association of America, International Shakespeare Association, PHI BETA DELTA – International Scholars’ Society, które przyznało jej w 2000 roku honorowe członkostwo, IAUPE (International Association of University Professors in English) za zaproszeniem oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej (PASE) i ESSE. Jest honorowym patronem International Shakespeare Centre, Universitatea de Vest din Timișoara, (Rumunia)[6]. Pracuje w zespołach redakcyjnych takich serii wydawniczych i periodyków jak m.in. Gender Studies (Rumunia); RuBriCa: Russian and British Cathedra Studies (Rosja); Studia Anglica Posnaniensia, (Polska); PROLEPSIS: The Heidelberg Review of English Studies, (Niemcy), Anglica. An International Journal of English Studies (Polska)[7][8][9][10].

Trzykrotnie współorganizowała seminaria na międzynarodowych konferencjach zorganizowanych przez European Society for the Study of English w Strasburgu, Turynie, Stambule. W 2012 r. z jej inicjatywy powstało Międzynarodowe Centrum Studiów Szekspirowskich, funkcjonujące na Uniwersytecie Łódzkim. W 2016 r. zorganizowała na Uniwersytecie Łódzkim wraz z ISSEI (International Society for the Study of European Ideas) międzynarodową konferencje tej organizacji. Wraz z Prof. Grace Ioppolo zorganizowała i prowadziła sekcje (seminaria i wykład) poświęconą Szekspirowi na międzynarodowej konferencji IAUPE (International Society of University Professors in English) w King’s College, University of London (2016)[11]. Z kolei w latach 2013-2016 brała czynny udział w projekcie SIME (Shakespeare in the Making of Europe).

Nagrody i wyróżnieniaEdytuj

Kujawińska za swoją pracę naukową oraz dydaktyczną otrzymała szereg wyróżnień, m.in. nagrody naukowe i dydaktyczne. Wśród nich są między innymi:

 • Zespołowa Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – Kierownictwo Zespołu (2012, 2008);
 • Indywidualna Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe (2014, 2011, 2003, 2001);
 • Złoty Medal za długoletnią służbę (2010);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009);
 • Medal Uniwersytetu Łódzkiego „W Służbie Społeczeństwu i Nauce”, (2007);
 • Złoty Krzyż Zasługi (2003);
 • Medal, honorowe członkostwo PHI BETA DELTA – International Scholars’ Society przyznany przez Kapitułę tej organizacji na Uniwersytecie Central Missouri State University, USA (2000);

Lista prac (wybrane)Edytuj

MONOGRAFIE:

 • Ira Aldridge (1807-1867): Dzieje pierwszego czarnoskórego tragika szekspirowskiego, (1807-1867): Kraków: UNIVERSITAS, 2009.
 • Królestwo na scenie: Sztuki Szekspira o historii Anglii na scenie angielskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.
 • „Th'Interpretation of Time”: The Dramaturgy of Shakespeare's Roman Plays. Victoria: The University of Victoria ELS Monograph Series, 1993.
 • Przedruk “Julius Caesar: Character Studies.” Shakespearean Criticism: Criticism of William Shakespeare’s Plays and Poetry, from the First Published Appraisals to Current Evaluations. Micheal L. LaBlanc, ed., Farmington Hills.MI: Thomson and Gale, 2003. tom 74.
 • Stephen Greenblatt; Poetyka Kulturowa. Pisma Wybrane, Kraków: Universitas: Seria: “Horyzonty nowoczesności: teoria-literatura-kultura”, 2006.
 • No Other But a Woman’s Reason”: Women on Shakespeare. Towards Commemorating the 450th Anniversary of Shakespeare’s Birth. (z Izabella Penier I Katarzyna Kwapisz Williams). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.
 • The Post-Marked World: Theory and Practice in the 21st Century (with Izabella Penier and Sumit Chakrabarti. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.
 • Kultura spod znaku gender (Culture under the Sign of Gender) (z Monika Sosnowska,) Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Historyczno-Filozoficzny, 2013.
 • European Culture in Diversity (z Maria Łukowska i Evanem Williams) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2011.
 • Ira Aldridge 1807-1867 The Great Shakespeare an Tragedian. On the Bicentennial Anniversary of His Birth. (z Maria Łukowska). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2009.
 • Multiculturalism At the Start of 21st Century. The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice. (z Maria Łukowska). Łódź: Łódź University Press, 2007.
 • Shakespeare’s Local Habitations. (z R.S. White’em). Łódź: Łódź University Press, 2007
 • The Globalization of Shakespeare in the Nineteenth Century (z Johnem Mercerem). Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press, 2003.
 • In Deserts, Bush, Forests and Gardens: Meetings With Aboriginal and Popua Culture (z Bronisława Kopczyńska-Jaworska i Anna Nadolska-Styczyńska). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2003.
 • Civilisation of Integrated Europe: Studies in Cultural Perspectives (z Johnem Beynonem). Lodz: University of Lodz Press, 2001.
 • The Role of Britain in the Modern World. (z Ryszardem Machnikowskim) Lodz: The University of Lodz Press, 1999.
 • Some Renaissance / Early Modern Topoii in the Twenty First Century.  (z  Grzegorzem Zinkiewiczem) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
 • Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin (z Monika Sosnowska) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

WYWIADY:

 • Всесвітнє значення Шекспіра, на мою думку, зумовлене його гуманізмом” Przeprowadził Дмитро Дроздовський, przekład z angielskiego Михайло Калініченко, VseSvit– Review of World Literature, w dziale “Шекспірознавчий дискурс: Літературознавство” 9/10 (969-970), 2009: 186-191 oraz dostępny on-line (Ukraina);
 • Ira Aldridge: The Negro Tragedian” BBC RADIO 4. Premiera: 8 października 2009, godz. 11.30-12.00 prowadzenie audycji: Kwame Kwei-Armah. Wywiad emitowany był czterokrotnie na antenie BBC RADIO 4. Pani Prof. Krystyna Kujawińska Courtney była jedną z dwóch osób, z którymi przeprowadzono wywiad. Drugą był Prof. Bernth Lindfors. (Wielka Brytania)
 • W dniu 13 sierpnia 2013 r. NDTV – Polish TV, New York (USA) przeprowadziła wywiad (wersja on-line) z Panią Prof. zw. dr hab. Krystyną Kujawińska-Courtney na temat jej publikacji i badań naukowych.

PrzypisyEdytuj

 1. Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, studiabrytyjskie.uni.lodz.pl [dostęp 2016-04-11].
 2. Senat UŁ, uni-beta.uni.lodz.pl [dostęp 2016-04-11].
 3. Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH, 12 kwietnia 2016 [dostęp 2016-04-12].
 4. MCBS, shakespearecentre.uni.lodz.pl [dostęp 2016-04-11].
 5. Administrator, Wydział I - Wydział Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii, www.ltn.lodz.pl [dostęp 2016-04-12].
 6. International Shakespeare Centre, litere.uvt.ro [dostęp 2016-04-12].
 7. Gender Studies, www.degruyter.com [dostęp 2016-04-12].
 8. Editorial board | Studia Anglica Posnaniensia, wa.amu.edu.pl [dostęp 2016-04-12].
 9. Christina Huber, (( prolepsis >>, www.rzuser.uni-heidelberg.de [dostęp 2016-04-12].
 10. Jacek Nadolny, Advisory board | Anglica - University of Warsaw, www.anglica.ia.uw.edu.pl [dostęp 2016-04-12].
 11. https://www.ies.sas.ac.uk/sites/default/files/files/events/conferences/IAUPE/IAUPE%20Programme.pdf, 3 lipca 2017.